Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Mając na uwadze to, że urlop wypoczynkowy obejmuje 35 dni roboczych nie budzi wątpliwości fakt, iż urlop może być udzielany nauczycielowi jedynie w dni które zgodnie z obowiązującym go rozkładem (w tym przypadku planem pracy wychowawczej) pracy są dla niego dniem pracy. Jak liczyć urlop nauczycielowi zatrudnionemu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (nie są przewidziane ferie szkolne) na 12/24 etatu w czasie wakacji, kiedy następuje zmiana organizacji pracy i grafiku? W ciągu roku szkolnego nauczyciel pracował dwa dni w tygodniu (noc z piątku na sobotę) i w tym przypadku udzielano mu urlop tylko w te dni, w których pracował. Wspomniana zmiana planu pracy polega na tym, że w czasie wakacji ten sam nauczyciel pracuje zgodnie z planem pracy, który przewiduje dla niego trzy dni pracy. Czy w związku z powyższym można mu liczyć trzy dni urlopu tygodniowo mimo tego, że przez osiem miesięcy obowiązywał go inny plan?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?