Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w celu pobierania krwi obwodowej (od kobiety przy porodzie w celu uzyskania komórek macierzystych) na zlecenie banku komórek macierzystych, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest uzyskać pozwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów?

Czy do samej czynności pobierania krwi obwodowej ma zastosowanie ustawa z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?