Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może na podstawie art. 113 par. 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w drodze postanowienia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w zaświadczeniu o samodzielności lokalu?

Jeżeli nie, to w jakiej formie należy sprostować oczywistą omyłkę pisarską w ww. zaświadczeniu?

Zaświadczenie to jest dokumentem rozstrzygającym w sprawie i kończy postępowanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?