Questions and answers

Czy podatnikowi przysługuje ulga inwestycyjna, jeśli skorzystał on z kredytu inwestycyjnego z dopłatami ARMiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy fakturę za media wystawioną na inny podmiot można ująć w kosztach podatkowych działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za zorganizowanie przyjęcia dla emerytów, byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo w zeznaniu rocznym PIT-28 wykazać sankcyjny ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wyprodukowanego suszu owocowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę na przekazanie odpadów stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak zaksięgować i wycenić kontrakt terminowy forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak podatkowo amortyzować środek trwały wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki ramowy plan nauczania obowiązuje uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2011/2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, którego choroba trwa ponad 182 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownika posiadającego prawo do renty należy wykazać w deklaracji PFRON jako osobę niepełnosprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy istnieje możliwość odliczania VAT od zakupów sfinansowanych dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć próg sprzedaży zobowiązujący do zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy lokal tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi powinien posiadać wentylację grawitacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać umowy o dzieło zawierane z innymi osobami niż pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem portalów internetowych pozwala na wystawianie faktur VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odprawa pośmiertna uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych faktur zaliczkowe wystawione w związku z budową nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy prowizje od kredytu na zakup środka trwałego powiększają jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin na zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu prowadzonym przed KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy każda strona dziennika musi być podsumowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy postąpić z korektą faktury, jeżeli już odliczono z niej pierwotnie VAT z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży nieruchomości zakupionej na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak dokonać korekty kosztów w przypadku nieopłacenia faktur na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawkę VAT należy wystawić fakturę na rzecz niemieckiego kontrahenta za usługę naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym powinien być realizowany we dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy należy opodatkować u źródła płatność za usługę koncertową wyświadczoną przez podmioty z Francji i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży udziałów spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów, spółka z o.o. powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie usługi elektronicznej od kontrahenta unijnego w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach VAT sfinansowany dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszty zapłaconych za pracownika składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy dostawa towarów sprzedawanych przez podatnika może skutkować wyłączeniem ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik, który zamierza otworzyć stały zakład na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedawanych zużytych tonerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka powinna doliczyć VAT i czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy wykazać sprzedaż towarów wymienionych w załączniku 11 do u.p.t.u. w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka powinna wykazać import usług i samodzielnie naliczyć VAT od ostatecznej, zapłaconej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód podatkowy przy sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać w deklaracjach VAT sprzedaż usług informatycznych do Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku otrzymania zaliczki dotyczącej sprzedaży towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wydatki na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania można jednorazowo ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy z ZFŚS można finansować karty przedpłacone z okazji Świąt Bożego Narodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prawo definiuje pojęcie pracy niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki zwiększają wartość zadłużenia dla potrzeb przepisów o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenie w zakresie składek ZUS oraz podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż ta, która byłaby opodatkowana stawką zw na podstawie art. 43 ustawy o VAT wlicza się do limitu 150.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak dokonać korekty VAT w związku ze sprzedażą samochodu, przy którego zakupie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć okres pół roku dla towarów używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budynek, którego wartość początkową ustalono w sposób uproszczony, można amortyzować stawką 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy niezarejestrowane w KRS stowarzyszenie, które nie podjęło żadnej aktywności, musi złożyć roczne zeznanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne