Questions and answers

Czy laptop firmowy używany na stanowisku pracy musi mieć oznaczenie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy pracownik służby bhp powinien odbyć instruktaż ogólny i stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przychód ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu refinansowanego będzie zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy starostwo powinno pobrać opłatę za wydanie pozwolenia na budowę dzwonnicy przy kościele?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy trzeba złożyć wniosek o zmianę terminu spłaty wierzytelności w księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji szkoły pożyczka udzielona pracownikowi z ZFŚS podlega umorzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy wypłacając pracownikowi wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy o pracę należy uwzględnić ulgę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka powinna być wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Wawrzeńczyk Monika | Nieaktualne

Jak dokonać ewidencji obniżenia wartości rynkowej zapasów towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jakie dokumenty powinny być sporządzone po zdarzeniu pożarowym w zakładzie pracy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są konsekwencje wydania przez ZUS decyzji o wyłączeniu pracownika z ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje nauczycielowi pełniącemu funkcję przewodniczącego związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak należy opodatkować w Polsce emerytury amerykańskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu kupionego od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak podatnik powinien postąpić z samochodem, od którego częściowo odliczył VAT, przy likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak potraktować odłączenie urządzenia w celu jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w księgach przekazanie szyb na własne potrzeby?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak ustalić i rozliczać wynagrodzenie ubezpieczonego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić moment ewidencjonowania przychodu podatkowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakupione prawa i stworzone programy przez zatrudnionych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kiedy powinniśmy ująć do deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Kiedy premia podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na kogo ma być sporządzona lista za DWR po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu dla pracownika zatrudnionego w ciągu roku u kilku pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach refundację składek osób niepełnosprawnych z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co zrobić jeśli dłużnik przekazuje wartościowe przedmioty ze swojego majątku innej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej może opłacać podatek w formie liniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy czas odbywania szkolenia zalicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy do ewidencji pozostałych środków trwałych należy przyjąć aparat z kartą pamięci i torbą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy do spółki cywilnej można wnieść nieruchomość, która jest własnością małżeńską?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy import towarów (stal nierdzewna) z Azji jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieją okresy zakazu wycinania drzew w lesie, dla których opracowana jest inwentaryzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można utworzenie nowej spółki traktować jako powstałej w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zatrudnić tego samego pracownika, po upływie okresu wypowiedzenia, na to samo stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności mieszkania między siostrami będzie zwolnione od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy oddziały przedszkolne powinny być czynne także w okresie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy paliwo alternatywne powstałe w wyniku procesu odzysku odpadów należy zawsze kwalifikować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia przy odsprzedaży pakietów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje wsteczny urlop dodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy przekazanie nagrody w konkursie organizowanym przez gminę w trakcie dożynek generuje opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy towar handlowy będzie kosztem i pozostałe wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie od leczenia szpitalnego jest przychodem pracownika i podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne