Questions and answers

Czy pracodawca może dokonać zwrotu kosztów dojazdu z tytułu jazd lokalnych w delegacji w postaci ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien posiadać pisemną zgodę pracownika na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik powinien poinformować pracodawcę o utracie kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy przekazanie upominku w postaci bonu sodexo, stanowi przychód dla obdarowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż węgla drzewnego do grilla wywołuje skutki na gruncie podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w procesie przed sądem pracy można wnioskować o zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudniania pracownik

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Do jakich nieobecności należy zastosować kod świadczenia/przerwy nr 350?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Do jakich wydatków należy zakwalifikować remont podłogi w stołówce szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką należy przyjąć wartosć netto środka trwałego wnoszonego aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż budynku, w którym prowadzony jest akademik?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy rozpoznać import usług od faktury za opracowanie projektu, wystawionej w lipcu z czerwcową datą sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo zorganizować pracę pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo korektę zwiększającą VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Jak skorygować rozliczenie podatkowe, jeśli podatnik zafakturował sprzedaż węgla z niesłusznie naliczoną akcyzą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR otrzymaną fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość wniesionej do spółki nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak wypełnić prawidłowo deklarację AKC-WW, jeśli składający ją podmiot jest zwolniony z podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy można zrezygnować z metody kasowej rozliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na FEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć się z należności celnych, jeżeli towary są wysyłane do Polski pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

W jaki sposób stosować przepisy o obowiązkowej korekcie kosztów w przypadku kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką datą ująć w PKPiR fakturę dostarczoną do biura rachunkowego z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką datą zaksięgować fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup złomu ze stawką NP, jeśli rejestracja do VAT nastąpiła dopiero po zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielce można udzielić urlopu wychowawczego na okres 4 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy osoba studiująca powinna być uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik może przyjąć fakturę od przewoźnika wystawioną przed wykonaniem całej usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca musi zawrzeć z przedstawicielami pracowników porozumienie o wprowadzeniu ruchomego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy prawidłowym jest księgowanie faktury przed datą jej wpływu do jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy wartość spółki przejmowanej będzie wykazana w całości jako aktywa finansowe w spółce przejmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy w odprawie celnej powinien być naliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT należało zastosować do sprzedaży budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie czynności powinny być wykonywane w pokoju przygotowawczym pielęgniarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jaki grunt jest na gruncie VAT kwalifikowany jako wykorzystywany na cele rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinna rozliczyć się obywatelka Ukrainy, która zatrudniona jest w Polsce jako pomoc domowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż naprawionych i zregenerowanych silników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy odliczyć VAT z usługi wykonanej przez małego podatnika,

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy polska firma powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu dostawy z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób i z jaką stawką obciążyć najemców opłatą za wywóz śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT import towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie zaliczyć w koszty zaległe opłaty na rzecz ZAiKS oraz STOART?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest potrącenie należności na rzecz pracodawcy bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2013 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy w związku z zakończeniem inwestycji i wystąpieniem zwrotu VAT urząd skarbowy może przyjść na kontrolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie węgla z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne