Czy wydać decyzję odmawiającą prawa do świadczenia wychowawczego z uwagi na niespełnienie przesłanek określonych w ustawie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioskodawczyni oraz członkowie jej rodziny posiadają obywatelstwo białoruskie. Do wniosku załączyła wizę zezwalającą na pobyt w Polsce swoją i dzieci. Jednocześnie do wniosku załączyła oświadczenie, iż w dniu 07.05.2019 r. złożyła wniosek o wydanie karty dla siebie i dzieci na pobyt stały.

Czy w takiej sytuacji, Organ powinien zawiesić postępowanie (jeżeli tak, to czy w przypadku wydania kart prawo do świadczenia wychowawczego powinno zostać ustalone od miesiąca złożenia wniosku, czy też od miesiąca wydania karty) do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ, czy też wydać decyzję odmawiającą prawa do świadczenia wychowawczego z uwagi na niespełnienie przesłanek określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX