Questions and answers

Czy nasyp ziemny z ławkami jest budowlą przy sprzedaży działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy instytucja kultury jest uprawniona do przyznawania grantów innym organizacjom i stowarzyszeniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Na jakiej podstawie dokonać wyceny zbędnego składnika majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie za dyżur pełniony w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy prawomocny nakaz zapłaty może stanowić podstawę do ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć wydatki, jakie ponoszone są w związku z wydatkami jakie ponosi konsultant handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy otrzymanie darowizny przez fundację podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy bank dokonując wypłaty emerytury jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Ile wynosi aktualnie liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na I etapie edukacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można amortyzować nieruchomość, która nie została wprowadzona do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć przychody z tytułu sprzedaży energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może różnicować świadczenia z ZFSS między pracownikami i emerytami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć koszty notarialne oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poprawnie skorygować wypłaconą umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT darowiznę środków trwałych dokonaną na rzecz jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi turystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy po sprzedaży samochodu demonstracyjnego należy zgłaszać również na druku VAT-26, iż pojazd został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo odliczać po 1 kwietnia 2014 r. VAT od eksploatacji samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która podjęła swoją pierwszą pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rejestrować umowę leasingu po 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usług rachunkowo-księgowych wyklucza podatnika z prawa opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ewidencjonować ilość złowionych ryb, jeżeli ryby są przyjmowane na magazyn na podstawie szacunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak refakturować na czeskiego kontrahenta koszty udziału w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu zasilenie konta partnerskiego na rzecz usług internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania usługi zabezpieczenia kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania usługi udzielenia zabezpieczenia kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący usługi transportu osób z Polski do Niemiec musi zarejestrować się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są warunki zastosowania stawki 0% przy sprzedaży samochodu osobowego do odbiorcy z innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu osobowego kupionego w 2012 r. z odliczeniem 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może dobrowolnie zrezygnować z pełnego odliczania VAT od samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak przeliczyć na złote zaliczkę wpłaconą na poczet dostawy środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia kwot wyrażonych na refakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca użytkownik obowiązany jest do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podatnik, by w nowym roku składać informacje VAT-UE kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić stawkę podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować grunt zakupiony przez współmałżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na czym powinna polegać asekuracja podczas prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jaki sposób pracownik, po zakłuciu się igłą, może uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić przy sprzedaży auta na rzecz odbiorcy z UE, aby zastosować stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe należy uwzględniać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne