Jaka jest podstawa wymagania przedkładania do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku dla wszystkich osób widniejących w KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest podstawa prawna wymagania przedkładania do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku dla wszystkich osób widniejących w KRS?

Właścicielem instalacji oraz prowadzącym tę instalację jest spółka.

Czy w związku z tym spółka może przedłożyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku dla podmiotu zbiorowego?

Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś. jednym z załączników do wniosku jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację, lit. a - za przestępstwa przeciwko środowisku, natomiast lit. b ma zastosowanie w przypadku składania wniosku dotyczącego udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX