Czy można w 2019 r. wszcząć postępowanie o odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązanie podatniczki w podatku od... - OpenLEX

Czy można w 2019 r. wszcząć postępowanie o odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązanie podatniczki w podatku od nieruchomości z 2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamierzamy wszcząć postępowanie o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi podatkowe podatnika – z art. 111 – członka rodziny lub też art. 114a – jako dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości. Jednakże aby wszcząć to postępowanie, musimy ustalić czy zobowiązania nie uległy przedawnieniu. I tak w 2011 r. – ustalono zobowiązanie podatkowe za lata 2006-2010 – z terminem płatności 22.07.2011 r. – data prawomocności decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. W niniejszej sprawie wystawione zostały tytuły wykonawcze w 2012 r. Z treści postanowienia o umorzenia postępowania egzekucyjnego – wynika, iż z dniem 09.10.2012 r. dokonano zajęcia rachunku bankowego, które okazało się nieskuteczne. Następnie 07.08.2014 r. – poborca skarbowy sporządził protokół z zobowiązana o stanie majątkowym. Ustalono, że podatniczka nie posiada żadnych źródeł dochodu i jest na utrzymaniu męża. Powyższe stanowiło podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego, wraz ze zwrotem tytułów wykonawczych dot. ww. zaległości podatkowych. Z informacji z Urzędu Skarbowego z 2019 r. wynika, że podatniczka za 2017-2018 r. nie rozliczała się z Urzędem Skarbowym, co świadczy o braku poprawy sytuacji finansowej.

Z uwagi na powyższe - kiedy nastąpi przedawnienie zobowiązania, aby móc wszcząć odrębne postępowanie w stosunku do osoby trzeciej z ww. art.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?