Czy ratownik medyczny może podawać leki jako członek zespołu badawczego w badaniu klinicznym na zlecenie badacza? - OpenLEX

Czy ratownik medyczny może podawać leki jako członek zespołu badawczego w badaniu klinicznym na zlecenie badacza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2019 r.

PYTANIE

Czy ratownik medyczny jest uprawniony do podawania leków jako członek zespołu badawczego w badaniu klinicznym?

Czy ma do ratownika medycznego podającego lek w badaniu klinicznym jako członek zespołu badawczego zastosowanie art. 38b pr.farm.?

I czy ratownik może podawać każdy lek na zlecenie lekarza zgodnie z pkt 16 Załącznika 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.04.2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe (Dz.U. poz. 587), które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, czy tez tylko do leków wskazanych w pkt 24 Załącznika 3 ww. rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX