Questions and answers

Czy wynajem środków transportu poza obszar UE na okres dłuższy niż 30 podlega VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wysokość dodatku uzupełniającego należy pomniejszyć o zasiłek chorobowy pobierany przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy zużycie towarów na cele działalności gospodarczej podatnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do automatycznego systemu poboru opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są wymagane dokumenty do dokonania wypłaty nagrody pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak opodatkować umorzenie udziałów za wynagrodzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić na gruncie VAT miejsce świadczenia usług biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić średnio roczne zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracownikowi pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ująć w ewidencji przebiegu pojazdu duplikat faktury za paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ująć w księgach koszt założenia spółki córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek związany z zakupem programu komputerowego oraz koszty jego wdrożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Olszewska Ewelina | Aktualne

Przez jaki okres czasu Polska firma, może świadczyć usługi budowlane na terenie Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakich formach prawnych osoba fizyczna może prowadzić działalność rolniczą jako rolnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób można dokumentować dla celów VAT bezpłatne próbki produktów przekazywane kontrahentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób wycenić remanent na dzień 31 grudnia 2013 r., w przypadku, gdy faktury za towary są nieopłacone do końca roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć faktury zakupu i sprzedaży przy kasowej metodzie ewidencjonowania faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych premię motywacyjną wypłaconą pracownikom w kolejnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podstawą opodatkowania dla podatku VAT będzie kwota przeliczona przez kontrahenta i wyrażona w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może zamknąć sanitariaty przy szatniach i udostępniać jedynie podczas zmiany załogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy spadkobierca ma obowiązek złożenia zeznania PIT-37 za zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy udział spółki w imprezie charytatywnej spowoduje powstanie przychodu u pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z prowadzonym remontem w ośrodku, budynki i grunty będą zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować budynek usługowy częściowo odebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć pozostałą część rat przypadającą na 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy można mówić o nagłości wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy brygadzista może pełnić nadzór bezpośredni na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów i procedur można "zdjąć" z ewidencji nieistniejącą część wału?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2014 r., CIC Kancelaria | Aktualne

Co w karcie ewidencji odpadu oznacza, że odpad posiada procentową zawartość PCB?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy kopie faktur uregulowanych przez klientów przelewem powinny być przez nich podpisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy obowiązuje ulga na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od obu pozycji z faktury zakupowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT o zakupu prezentów przekazanych pracownikom na spotkaniu opłatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pożyczka udzielona fundacji przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu na czas nieokreślony wypowiedzieć warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik powinien przedłożyć pracodawcy dokument świadczący o tym, że przysługuje mu prawo do 270 dni zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik zachowa ciągłość zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy spółka cywilna prowadząca magazyn powinna co miesiąc wyceniać produkcję niezakończoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy w jednym zakładzie pracy mogą obowiązywać dwa systemy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wniesienie aportu do spółki komandytowo-akcyjnej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłacone wspólnikom diety i ryczałt za nocleg będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy zakład wulkanizacji opon powinien mieć zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne