Która transakcja jest transakcją ruchomą, jeśli podmiot z Niemiec sprzedaje towary do polskiego kontrahenta, który odsprzedaje... - OpenLEX

Która transakcja jest transakcją ruchomą, jeśli podmiot z Niemiec sprzedaje towary do polskiego kontrahenta, który odsprzedaje te towary kolejnym polskim podmiotom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r.

PYTANIE

Ma miejsce poniższa transakcja, w której biorą udział cztery podmioty: podmiot zarejestrowany w Niemczech do VAT (dalej: DE) sprzedaje towary do polskiego podmiotu (dalej PL1), który następnie odsprzedaje te towary do kolejnego podmiotu polskiego (dalej: PL2), a PL2 odsprzedaje te towary (doliczając swoją marżę) do kolejnego odbiorcy polskiego (dalej: PL3). Wszystkie polskie podmioty są zarejestrowane w Polsce do VAT. Towar będzie transportowany bezpośrednio od DE do PL3, przy czy odbiór towaru będzie organizowany przez PL3. Załadunki towaru handlowego będą odbywać się w Niemczech. PL3 będzie ładował towar na swoje środki transportu bezpośrednio od podmiotu DE. PL3 będzie transportować towar bezpośrednio do swoich magazynów bądź swoich klientów w Polsce.

Która transakcja w tej sytuacji jest transakcją ruchomą?

Jak tą transakcję powinien rozliczyć podmiot PL2?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX