Questions and answers

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła sprzedaż nieruchomości, a jakie wycofanie nieruchomości na potrzeby własne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaki stopień pokrewieństwa może istnieć między wójtem, a dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży butelek i jaki jest sposób wychwycenia tych sprzedanych butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy wystawić faktury VAT za towary wydane w ramach komisu przez komitenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może w ramach pracowniczych badań lekarskich domagać się opinii psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Kiedy wpisać do PKPiR fakturę z adnotacją metoda kasowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Komu należy przekazać kopie sporządzonych ISL i UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób przedsiębiorca powinien rozliczyć opisane opakowania produktów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym kraju opodatkować przychody z tytułu usług budowlanych realizowanych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym okresie mogę odliczyć VAT od faktury zaliczkowej, pokrywającej 100% przyszłej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym okresie należy pomniejszyć VAT naliczony z faktury korygującej in minus za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dozwolony jest wywóz poza terytorium Polski osuszanych pojazdów wycofanych z eksploatacji o kodzie 16 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy gminna jednostka organizacyjna powinna opracować regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy inwestor powinien uzupełnić i dostosować projekt do zmienionych w międzyczasie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy inwestycja w obcym środku trwałym powinna zostać ujęta w remanencie likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy może powstać instytucja kultury o nazwie: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury i Sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy nagrodę otrzymaną przez artystę z Niemiec dla najlepszego aktora należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem, czy 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy nieruchomości wynajmowane na rzecz organizacji pożytku publicznego są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy oddanie nieruchomości gminnej w trwały zarząd powoduje utratę władania nieruchomością przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy należy pomniejszać o 7,75% składki zdrowotnej naliczonej od pomocy indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika na badania okresowe, mimo że termin ważności poprzednich jeszcze nie minął?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wydzielić w jadalni pomieszczenie biurowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przekazanie samochodu osobowego na cele prywatne podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości, otrzymanej w formie aportu powinna być doliczona do wskaźnika proporcji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy towar skradziony przez komisanta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy umowa cesji praw i obowiązków z umowy o partycypację podlega podatkowi dochodowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy VAT wynikający z faktury wystawionej w formie PDF podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w placówce nieferyjnej przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zajęcie komornicze obejmuje również świadczenia z ZFŚS przysługujące pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy związek zawodowy może być podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy żona rolnika ryczałtowego może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i świadczyć usługi rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do którego US należy wysłać PIT-11 pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować budynek częściowo modernizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować elektrownię wodną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług budowlanych na budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług czyszczenia pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wynajmu pokoi w części swojego domu dla pracowników przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak dla celów CIT potraktować opłatę przekazaną do PFRON w wysokości 30% błędnie wykorzystanych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie przepisy określają możliwość odliczenia VAT od samochodów służących działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki powinien być stosunek powierzchni okiennych do pola powierzchni w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak podzielić koszty na przełomie roku wynikające z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie urlopowe nauczyciela po zmianie angażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z przeniesieniem środka trwałego do sąsiedniego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować aport budynku obciążonego hipoteką?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy spółka powinna odliczyć VAT naliczony z faktury za leasing komputerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ustalać datę dostawy w przypadku eksportu towaru poza kraje UE po 1 stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne