Czy od lipca 2019 r. do wniosku o ŚW należy żądać zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających zatrudnienie? - OpenLEX

Czy od lipca 2019 r. do wniosku o ŚW należy żądać zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających zatrudnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczenie wychowawcze od lipca 2019 r.

Czy na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 3 podpunkt d mamy prawo żądać zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających zatrudnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX