Questions and answers

Czy wypłacone wspólnikom diety i ryczałt za nocleg będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy zakład wulkanizacji opon powinien mieć zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy zapłata podatku od ineruchomości za inny podmiot może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwrot opłat za wydanie interpretacji indywidualnej stanowi przychód czy zmniejszenie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługę dystrybucji gorącej wody w systemach grzewczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży oleju rzepakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie dane osobowe pracowników pracodawca może przekazać firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby być zwolniony z korzystania z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania wniesienia wkładu do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługujący niepełnosprawnemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać liczbę uczniów na podstawie zestawienia zbiorczego przekazanego do SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za usługę internetową świadczoną przez kontrahenta z terenu UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT udzielenie pracownikowi krótkoterminowej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż działek uzyskanych z podziału innej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wprowadzić zmianę zakresu czynności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak zaksięgować operacje związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy stowarzyszenie staje się czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy ująć VAT naliczony z faktury za rozliczenie gazu w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć godziny nauki młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować nagrody wydane klientom w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż wkładu budowlanego wniesionego na poczet budowy domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może skorygować błąd polegający na niewłaściwym numerze NIP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób poprawnie wyliczyć limit przejścia na VAT(utraty zwolnienia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić dochód z tytułu sprzedaży partycypacji mieszkania w TBS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W której rubryce PKPiR wpisać odpis na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Z jaką datą zaksięgować w PKPiR prowadzonej metodą memoriałową rachunki za prąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy aby odsetki od kredytu zaliczyć do kosztów musi on być zaciągnięty na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy agencja pracy tymczasowej może pobierać prowizje, jeśli pracownik na stałe zostanie zatrudniony u zlecającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy agencja reklamy może równolegle prowadzić działalność w postaci agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy aport do spółki komandytowo-akcyjnej, dokonany dnia 30 grudnia 2013 r., podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy faktury wystawiane w złotówkach, a opłacane w walucie obcej, generują różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gabinet lekarski znajdujący się w placówce oświatowej powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy instytucja kultury prowadząca uniwersytet III wieku może zastosować obniżoną stawkę podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy Komisja konkursowa może zadecydować, aby drugi i trzeci etap konkursu odbyły się w tym samym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy należy wykazywać import towaru z Chin, jeśli sprzedający zapłacił cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od usługi naprawy samochodu spółka polska ma obowiązek rozliczenia podatku w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymanie jednorazowego świadczenia z brytyjskiego systemu emerytalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy otrzymanie pożyczki do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który przechodzi na zasiłek przedemerytalny przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od kosztów obsługi prawnej procesu konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umorzona część wierzytelności stanowi koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w regulaminie pracy należy zawrzeć zapis o godzinach przyjęć pracowników przez dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy żona zmarłego nauczyciela może wystąpić o uznanie choroby męża za chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy zatrudnionej na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować koszty wysyłki czasopisma specjalistycznego, które opodatkowane jest 5% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować nabycie prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do dostawy do Macedonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakiej wysokości świadczenia chorobowe przysługują pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie są wymagania dla schodów ażurowych stosowanych w zakładach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować dla faktury dokumentującej opłaty za przejazd słowackimi autostradami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne