Questions and answers

Jak należy zaksięgować materiały przeznaczone na usunięcie usterki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ocenić, czy dane nakłady są ponoszone na obce środki trwałe oraz czy korekta VAT będzie wynosić 5 czy 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak podatnik powinien liczyć limit dla obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien zostać prawidłowo określony termin wygaśnięcia koncesji udzielonej do 31 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana dostawa w dacie otrzymania zaliczki, wedle stawki VAT 23% czy 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę kosztową za czynsz (wynajem hali położonej w Polsce) wystawioną przez czeską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługę z tytułu importu usług, jeśli płatność za usługę następuje w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozpoznać transakcję jednolitą gospodarczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda wyliczenie limitu na usługi niematerialne zakupione od podmiotów powiązanych w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać w Rb-27S dochody otrzymane i wykonane z tytułu dotacji z budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak wystawić i rozliczyć zbiorczą fakturę korygującą do skont za wcześniejszą zapłatę faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak wystawić korektę INF-U w związku z pomyłką w zakresie NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może zastosować zwolnienie w sprzedaży budynku, jeśli poniósł wydatki na jego adaptację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy rozliczać faktury korygujące w rejestrze sprzedaży i pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy w związku z rozszerzeniem działalności podatnik powinien zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto kwalifikuje uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej na poszczególnych etapach edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Kto powinien wydać duplikat świadectwa pracy pracownikowi spółki, która zawiesiła okresowo działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Które dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wliczyć do podstawy do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie może sprzedawać alkohol w sklepie internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Na jakiej podstawie organ może ograniczyć pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Na jakiej podstawie szkoła podstawowa może przyjąć studenta na praktykę pedagogiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Od kiedy ewentualnie przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej formie pracodawca może odwołać z funkcji teamlidera?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób należy wykazać udziały umorzone z zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wysokość nagrody jubileuszowej pracownika jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Z jakim podatkiem VAT należy wystawić fakturę za usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z jakim podatkiem VAT należy wystawić fakturę za usługi remontowo-budowlane wykonane na terenie Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaka jest różnica między mieniem gminnym a mieniem komunalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik zgłasza mobbing w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do pracy operatora walcarki tworzyw sztucznych potrzeba specjalnych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy do wykonywania pracy operatora zagęszczarki płytowej wymagane są uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy dyrektor może udzielić nauczycielce urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia na ojca ucznia, który nie jest zameldowany na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy koszty za okres od 20.12.2017 do 31.12.2017 przed dzierżawą hali spółka powinna podatkowo ująć w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można zastosować przepis art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczycielka będąca w ciąży może realizować godziny zastępstw doraźnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel nabył prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowom przysługuje urlop wypoczynkowy uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodliczony VAT stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych dotyczy obiektów biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy organ ma prawo wystąpić z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy w oparciu o decyzję z 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne