Czy spółce cywilnej można przyznać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika? - OpenLEX

Czy spółce cywilnej można przyznać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółce cywilnej można przyznać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika? Pracownik młodociany zdał egzamin czeladniczy przed izbą rzemieślniczą w zawodzie kucharz. Kształcenie młodocianego pracownika odbywało się w okresie 01.09.2018-31.08.2021 egzamin zdał 15.09.2021.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX