Czy poinformować pisemnie o terminie załatwienia sprawy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznanych środkach na realizację... - OpenLEX

Czy poinformować pisemnie o terminie załatwienia sprawy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznanych środkach na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek 21 października 2021 r. na program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. Program rozpoczyna się od stycznia 2022 r.

Czy wydajemy decyzję, czy informujemy pismem o terminie załatwienia sprawy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznanych środkach na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX