Czy przebudowa sieci ciepłowniczej wynikająca z kolizji z wjazdami oraz określonymi warunkami technicznymi gestora sieci wymaga... - OpenLEX

Czy przebudowa sieci ciepłowniczej wynikająca z kolizji z wjazdami oraz określonymi warunkami technicznymi gestora sieci wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przebudowa sieci ciepłowniczej wynikająca z kolizji z wjazdami oraz określonymi warunkami technicznymi gestora sieci wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Przebudowa polega na budowie nowej preizolowanej sieci ciepłowniczej DN150 wraz z likwidacją istniejącej kanałowej sieci DN125, częściowo w śladzie sieci istniejącej, a częściowo w nowej w celu likwidacji kolizji z nowymi wjazdami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX