Czy burmistrz może zawrzeć z organizacją pożytku publicznego umowę użyczenia lokalu? - OpenLEX

Czy burmistrz może zawrzeć z organizacją pożytku publicznego umowę użyczenia lokalu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz może nieodpłatnie użyczyć lokal organizacji pożytku publicznego na realizację celów statutowych tej organizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX