Który organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osoby ubezwłasnowolnionej? - OpenLEX

Który organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osoby ubezwłasnowolnionej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pełnoletnia osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i pobiera na swoją rzecz powyższe świadczenie. W trakcie pobierania zasiłku zostaje całkowicie ubezwłasnowolniona, opiekunem prawnym zostaje ojciec. Z racji stanu zdrowia osoba niepełnosprawna zostaje umieszczona w DPS i tam zameldowana na stałe. Za pobyt w tej placówce ponoszona jest odpłatność w wysokości 70% należnego świadczenia, placówka ta znajduje się w innej gminie niż organ który przyznał i wypłaca zasiłek.

Jak należałoby prawidłowo postąpić? Uznać, iż dotychczasowy organ z racji miejsca zamieszkania osoby uprawnionej nie jest właściwy do dalszej wypłaty i przekazać akta sprawy ze względu na obecne miejsce zamieszkania, czy uznać, iż obecny organ jest właściwy, gdyż opiekun prawny jest mieszkańcem tutejszym gminy, która wypłaca zasiłek pielęgnacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX