Kto ma dokonać oznakowania użytku, jeżeli zarządzenie nie było zmieniane? - OpenLEX

Kto ma dokonać oznakowania użytku, jeżeli zarządzenie nie było zmieniane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2008 r. Zarządzeniem Wojewody został ustanowiony użytek ekologiczny. Nadzór na użytkiem powierzony został Dyrektorowi Parków Krajobrazowych. Zgodnie z art. 115 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) sprawujący nadzór nad daną formą powinien "na obrzeżach lub w pobliżu formy ochrony przyrody" umieścić tablice informującą o nazwie formy ochrony oraz o zakazach obowiązujących w stosunku do niej. Obecnie oznakowanie użytku zostało zniszczone.

Kto ma dokonać oznakowania użytku, jeżeli zarządzenie nie było zmieniane?

Zespół Parków Krajobrazowych uważa, że obowiązek ten spoczywa na burmistrzu miasta.

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX