Czy okazjonalna sprzedaż lokalu podlega VAT? - OpenLEX

Czy okazjonalna sprzedaż lokalu podlega VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. W 2021 i 2020 r. na podstawie aktu notarialnego kupił lokal mieszkalny od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W grudniu 2020 r. i w kwietniu 2021 r. sprzedał ten lokal osobie nieprowadzącej działalności. Czy podatnik powinien sprzedaż lokalu ująć w JPK za kwiecień 2021? Czy sprzedaż lokalu w 2020 r. powoduje zmianę współczynnika odliczenia VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX