Questions and answers

Czy firma świadcząca usługi budowlane ma obowiązek ewidencjonowania kosztów w zespole 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy GOPS może wydać kopię postanowienia z prokuratury o umorzeniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych powinien posiadać odrębny zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy można na podstawie dzierżawy prowadzić skup złomu w bloku i na podwórku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można przyjąć rozwiązanie umowne, przewidujące że wybudowana hala stanowi własność wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy osoba pobierająca rentę wdowią i pół sierocą z zagranicy, składając wnioski na 500+ i rodzinny podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy regały jezdne mogą stanowić odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy użyczenie samochodu podlega ewidencji w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w ewidencji należy uwzględniać dodatkowo elementy dodane do baterii w kraju, tj. blaszki, kable, obudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy podpisać umowę z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole w świetle aktualnych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinienem wykazać roboty niezakończone w bilansie otwarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak są opodatkowane należności licencyjne z tytułu wydawanej w Niemczech książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT fakturę od firmy faktoringowej zarejestrowanej VAT UE w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić przychód podatkowy z niezakończonych umów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych umowę leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak zaksięgować poniesione koszty przestoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować wycenę kontraktów długoterminowych na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów można umorzyć zadłużenie wobec gminy z tytułu wypłaconych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może powierzyć sekretarzowi szkoły stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustala się proporcję, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W której pozycji bilansu należy wykazać środki, które znajdują się na danym koncie bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Co się składa na wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czego wymaga montaż szlabanu na wjeździe na drogę dojazdową do budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy art. 6 ust. 1 lit. b RODO legalizuje przetwarzanie danych osobowych na podstawie nieważnej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy budynki, ogrodzenie i fontannę zinwentaryzować metodą spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy czynnik chłodniczy R407C zostanie wycofany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dyrektor może przenieść nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego do pracy w przedszkolu bez zgody nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy firma podczas zawieszenia działalności może wykupić samochód z leasingu i sprzedać go jako towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek dowożenia uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio z miejsca zamieszkania do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość skorygowania zgłoszenia do ZUS i skorzystania z kodu 0540 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy KDR przysługuje kobiecie, która posiada czworo dorosłych dzieci, mających już swoje rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy KDR przysługuje ojcu dziecka pochodzącego ze związku nieformalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy kontynuacja zatrudnienia sprawia, że pracownik nabył urlop miesięczny w pierwszym zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy skorygować naliczone składki ZUS i PIT-11 za okres od września do grudnia 2017 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy na placu magazynowym można gromadzić obok siebie produkty i prasokontener?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne