Jakie aktualne wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej powinien stosować właściciel lasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie aktualne wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej powinien stosować właściciel lasu, skoro rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.12.2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2408) utraciło moc, a nowe rozporządzenie, o którym mowa w art. 52b ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p. nie zostało jeszcze wydane?

Jaki zapis należy zamieścić wobec powyższego w decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej wydawanej na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) – dalej u.l.?

Czy w podstawie prawnej decyzji wydawanej na podstawie art. 19 ust. 3 u.l. należy wskazać art. 52b u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX