Questions and answers

Czy nauczyciel, który przestał być dyrektorem z powodu likwidacji szkoły, może być kierownikiem kolonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy od ekwiwalentu za mundur górniczy należy płacić podatek i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przyznać siostrze świadczenie pielęgnacyjne na brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy refakturowanie karnetu ATA może nastąpić ze stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spełnione są przesłanki do otrzymywania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy studnia chłonna wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy stypendium finansowane ze środków UE jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy szpital mający umowę z NFZ może wykorzystywać komercyjnie pomieszczenia, sprzęt i personel medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy w ramach prowadzenia nierejestrowanej działalności można organizować szkolenia z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wyjazd powinien odbyć się w ramach ich urlopu, czy delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wzniesienie dwóch ścian ze zużytych opon wzdłuż ogrodzenia strzelnicy wymaga zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zmienić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od sierpnia 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pracować w bibliotece?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie środki ochrony prawnej przysługują inwestorowi w przypadku sprzeciwu PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jaki jest okres rękojmi za wady w umowach o roboty budowlane polegające na remoncie szlaku górskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe w przypadku wypłaty premii uznaniowej w stałej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, tzw. opieki wytchnieniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy rozliczyć wpłaty z tytułu przeterminowanych zobowiązań podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za utylizację mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną fakturę korygującą za materiały, które były wadliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaprezentować leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja bilansowa leasingu za okres przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinniśmy zaksięgować ratę leasingową i zapłaconą kaucję gwarancyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo należy ustalić IRR dla leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo powinno wyglądać księgowanie opłaty wstępnej leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć zmianę wysokości rat w leasingu wynikającą ze wzrostu stóp procentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego w celu wprowadzenia go do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wyliczyć opłaty leasingowe w części kapitałowej i odsetkowej metodą wewnętrznej stopy zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować faktury za leasing finansowy samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować niepodlegający odliczeniu podatek VAT przy wykupie samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować notę uznaniową wystawioną przez firmę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować opłatę wstępną w wysokości 40% wartości maszyny zaliczoną na odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować wartość wykupionych z leasingu autobusów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować wykup zniszczonego samochodu od firmy leasingowej, a następnie jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kto może zakwalifikować pracę związaną z obróbką wiórową jako pracę wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Kto w przypadku uchylenia przez Kuratora w całości pierwszego statutu przedszkola dokonuje przyjęcia nowego statutu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Która gmina powinna wydać decyzję kierującą do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakich zasadach obywatel Białorusi ma prawo do emerytury w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej można uchylić decyzję przyznająca zasiłek dla opiekuna w związku z podjęciem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy odwiesić wypłatę zasiłku rodzinnego i 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy przyznać ZR i 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakiej odległości od granicy lasu można wybudować altanę o powierzchni zabudowy 60 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakiej odległości od sieci gazowej DN 200 o ciśnieniu powyżej 1,6 MPa można zlokalizować budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakiej pozycji rachunku zysków i strat wykazać przychody z tytułu dzierżawy gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim terminie dyrektor szkoły, któremu kończy się kadencja powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób dokonać ewidencji operacji dotyczących umowy leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób należy interpretować pkt 12.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować maszynę wzięta w leasing finansowy z udziałem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w koszty wykup urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Z jaką datą należy przyjąć środek trwały w przypadku leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co powinno znajdować się w podstawie decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Co zrobić, gdy w jednym postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców będących ojcem i synem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy dla pensjonatu gmina może wydać zaświadczenia o samodzielności poszczególnych lokali w celu ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy dopłata bezpośrednia stosowana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE powinna zostać opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest udzielenie informacji na pytanie czy dana osoba jest zatrudniona w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne