Czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (sp. z o.o.) może wykorzystać dane udostępnione przez starostwo powiatowe... - OpenLEX

Czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (sp. z o.o.) może wykorzystać dane udostępnione przez starostwo powiatowe "Ewidencja gruntów i budynków" w celu niezbędnym do realizacji zadania publicznego zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności wynikających z art. 5?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (sp. z o.o.) może wykorzystać dane udostępnione przez Starostwo Powiatowe "Ewidencja gruntów i budynków" w celu niezbędnym do realizacji zadania publicznego zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności wynikających z art. 5?

Gmina będzie realizowała inwestycję w zakresie utwardzenia drogi. Przed utwardzeniem drogi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie realizowało własną inwestycje budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. W tym celu, chciałoby powiadomić właścicieli działek o realizacji takiej inwestycji i o możliwości wykonania przyłączy w związku z niższymi kosztami dla właścicieli przed utwardzeniem drogi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX