Co powinien zrobić organ pomocy społecznej jeżeli przekazano na rachunek osoby zmarłej świadczenie wychowawcze? - OpenLEX

Co powinien zrobić organ pomocy społecznej jeżeli przekazano na rachunek osoby zmarłej świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W stanie faktycznym sprawy po śmierci osoby uprawnionej do świadczenia wychowawczego 500+ (która nastąpiła w sierpniu ubiegłego roku) sekcja świadczeń rodzinnych OPS dokonała wypłaty w/w świadczenia za kolejny miesiąc 2021 roku. W oparciu o treść art. 26 ust. 1 ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm) – dalej u.p.p.w.d., zwrócono się do banku na rachunek, którego dokonywana była wypłata świadczenia o zwrot z w/w rachunku kwoty świadczenia przekazanego po śmierci świadczeniobiorcy. Ponadto bank został poinformowany o treści art. 26 ust. 2 u.p.p.w.d. W odpowiedzi, bank wskazał, że zwrot środków nie jest możliwy, a relacja z klientem została zamknięta.

Co w takiem sytuacji powinien zrobić organ pomocy społecznej?

Informacyjnie wskazuje się, że nie posiadamy informacji co do kręgu osób uprawnionych do spadkobrania po zmarłej.

Czy prawnie dopuszczalne jest umorzenie postępowania w niniejszej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX