Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nowe zasady ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia polegającego na używaniu przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. przewidują, że pracownik, który z powodu nieobecności korzystał z auta wyłącznie przez część miesiąca zapłaci podatek proporcjonalnie w wysokości 1/30 przypadającej na każdy dzień miesiąca.

Czy zatem w przepisach jest mowa obowiązku zdania samochodu pracodawcy na czas urlopu czy zwolnienia?

Jak powinno być rozliczane wykorzystanie samochodu służbowego przez pracownika podczas urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?