Questions and answers

Od kiedy przyznać prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane z urzędu wymaga opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy okres sprawowania funkcji z wyboru należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego nauczyciela do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości, którą przejęto za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy fakturę dla komplementariusza wpisać do należności od powiązanych jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przepisy określają czas trwania instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można zastosować stawki amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy podatnik podatku rolnego może skorzystać z ulgi na zakup deszczowni trzeci raz w ciągu dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć fakturę z wyszczególnieniem: usługi hotelarskie, śniadanie i parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy projekt budowlany dot. budowy sieci gazowej SN wymaga sprawdzenia przez projektanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy z faktury dokumentującej poniesienie opłaty startowej w biegu dla radców prawnych można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy pracownikowi będzie przysługiwał dodatkowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie zaplanować urlopy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przy dokonywaniu odliczeń VAT naliczonego stosujemy proporcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zaksięgować fakturę związaną z importem jeżeli trwa jeszcze postępowanie celno-skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracodawca uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak ewidencjonować faktury zaliczkowe w przypadku zakupów inwestycyjnych z krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje jakiś limit czasowy określający maksymalną długość trwania podróży służbowej przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracownica może od razu wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego na opiekę na dzieckiem do lat 14?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na remont instalacji odgromowej wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy budynek wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu stanowią jeden przedmiot sprzedaży opodatkowany stawką VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy świadcząc usługę rozbiórki budowlanej podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien wchodzić w skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego świadcząc usługi kierowania pojazdem powierzonym na terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak znaleźć limity sprzedaży w danym kraju, od których sprzedaż podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy właściciel psa ponosi odpowiedzialność za szkodę jaką wyrządziło pośrednio jego zachowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaką metodą konsolidować sprawozdania finansowe spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy opiekun prawny wnuka jest uprawniony do otrzymania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy uzyskane przychody z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie gruntów są wolne są od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy można połączyć spółki metodą łączenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto jest stroną postępowania - stary czy nowy właściciel nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Na które dziecko powinno być uchylone prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy zmienić lub uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Który miesiąc uzyskania stypendium stażowego wziąć pod uwagę przy ustalaniu dochodu do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy klient może powiększać saldo kredytowe w trakcie blokady komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy po podziale nieruchomości trzeba ponownie wydać decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Co znaczy działalność inna niż działalność gospodarcza, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Nieć Anna | Aktualne