Official Gazette

Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1991.19.127 | uchwała z dnia 23 maja 1991 r. | Akt indywidualny

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania antydumpingowego.

M.P.1991.18.126 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1991 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

M.P.1991.18.125 | zarządzenie z dnia 28 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

M.P.1991.18.123 | zarządzenie z dnia 7 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

O przerywaniu ciąży.

M.P.1991.18.120 | uchwała z dnia 17 maja 1991 r. | Akt nienormatywny

Realizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

M.P.1991.18.119 | uchwała z dnia 10 maja 1991 r. | Akt nienormatywny

Polityka ekologiczna.

M.P.1991.18.118 | uchwała z dnia 10 maja 1991 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 1991 r.

M.P.1991.17.117 | obwieszczenie z dnia 13 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

M.P.1991.17.114 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

M.P.1991.17.111 | uchwała z dnia 16 maja 1991 r. | Akt utracił moc

200-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

M.P.1991.17.110 | deklaracja z dnia 3 maja 1991 r. | Akt nienormatywny

Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

M.P.1991.16.108 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu banknotów nominalnej wartości 200.000 zł.

M.P.1991.16.107 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wykaz gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

M.P.1991.16.105 | uchwała z dnia 2 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1991 r.

M.P.1991.15.104 | komunikat z dnia 18 kwietnia 1991 r. | Akt nienormatywny

Zm.: wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1991.15.103 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Normatywne wielkości spłat odsetek i rat kapitałowych od kredytów mieszkaniowych w I i II kwartale 1991 r.

M.P.1991.15.102 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 10.000 zł i 200.000 zł.

M.P.1991.15.101 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

M.P.1991.15.100 | zarządzenie z dnia 25 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

M.P.1991.15.98 | zarządzenie z dnia 11 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1991 r.

M.P.1991.14.96 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 1991 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru banknotu nominalnej wartości 1.000.000 zł.

M.P.1991.14.95 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.

M.P.1991.14.92 | zarządzenie z dnia 29 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

M.P.1991.14.91 | zarządzenie z dnia 25 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1991.14.90 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

M.P.1991.14.88 | uchwała z dnia 26 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Powołanie przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

M.P.1991.13.87 | uchwała z dnia 22 marca 1991 r. | Akt indywidualny

Podstawowe kierunki prywatyzacji w 1991 r.

M.P.1991.13.86 | uchwała z dnia 23 lutego 1991 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki pieniężnej na 1991 r.

M.P.1991.13.85 | uchwała z dnia 23 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Realizacja ustawy budżetowej na rok 1991.

M.P.1991.13.84 | uchwała z dnia 23 lutego 1991 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki gospodarczo-społecznej na rok 1991.

M.P.1991.13.83 | uchwała z dnia 23 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1991.12.81 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1991.11.80 | zarządzenie z dnia 12 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Powołanie likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.1991.11.79 | zarządzenie z dnia 20 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1991.11.78 | zarządzenie z dnia 26 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

M.P.1991.11.75 | zarządzenie z dnia 21 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.

M.P.1991.10.74 | zarządzenie z dnia 12 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1991.9.69 | obwieszczenie z dnia 5 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Odpłatność za przejazdy na leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.

M.P.1991.9.68 | zarządzenie z dnia 26 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1991.9.67 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Termin rozwiązania się Sejmu.

M.P.1991.9.63 | uchwała z dnia 9 marca 1991 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie niektórych zarządzeń.

M.P.1991.8.62 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych.

M.P.1991.8.61 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1991.8.60 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1991.8.59 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania i poboru podatków z tytułu prowadzenia szkół niepaństwowych.

M.P.1991.8.58 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.1991.8.55 | uchwała z dnia 12 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Wszczęcie postępowania antydumpingowego.

M.P.1991.7.54 | postanowienie z dnia 15 lutego 1991 r. | Akt indywidualny

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

M.P.1991.7.53 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1990 r.

M.P.1991.7.52 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 1991 r. | Akt nienormatywny

Przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1991 r.

M.P.1991.7.51 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 1991 r. | Akt nienormatywny

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku wyrównawczego.

M.P.1991.7.50 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Powołanie i tryb działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

M.P.1991.7.49 | zarządzenie z dnia 12 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Tryb przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

M.P.1991.7.48 | uchwała z dnia 18 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac Rady Ministrów.

M.P.1991.7.47 | uchwała z dnia 12 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1991.7.45 | uchwała z dnia 15 lutego 1991 r. | Akt indywidualny

Wszczęcie postępowania antydumpingowego.

M.P.1991.6.43 | postanowienie z dnia 5 lutego 1991 r. | Akt indywidualny

Wynagrodzenia w 6 podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1991 r.

M.P.1991.6.41 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 1991 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w 1990 r.

M.P.1991.6.40 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1991 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w II półroczu 1990 r.

M.P.1991.6.39 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1991 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

M.P.1991.6.38 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1991 r. | Akt utracił moc