Monitor Polski

M.P.1997.23.217

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lutego 1997 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 29/97

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Prezesa Rady Ministrów odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa

1. Kopyciński Bronisław s. Aleksandra, 2. Rowiński Leon s. Aleksandra,

za wybitne zasługi w działalności naukowej w dziedzinie fizyki jądrowej

3. Żelazny Roman s. Władysława,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju przemysłu

4. Weryński Bronisław s. Michała,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju przemysłu

5. Boss Bronisław s. Juliusza,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz działalność społeczną

6. Glemb Jan s. Kazimierza, 7. Kaniak Stanisław s. Jana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz działalność społeczną

8. Burda Marian s. Józefa, 9. Zawichrowski Wiktor s. Wacława,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

10. Buczek Roman s. Władysława, 11. Ferens Franciszek s. Grzegorza, 12. Panek Henryk s. Piotra, 13. Rajczak Tadeusz s. Teofila, 14. Struczyk Jerzy s. Jana, 15. Szydłowski Antoni s. Władysława, 16. Wojtecki Krzysztof s. Bolesława,

za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki

17. Bujko Jan s. Stanisława, 18. Kulikowski Jerzy s. Franciszka,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

19. płk Jarząbek Grzegorz s. Stefana,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury regionu gdańskiego

20. Klincewicz Krystyna c. Kazimierza,

za wybitne osiągnięcia w działalności oświatowej oraz zasługi w pracy pedagogicznej

21. Sobczak Zbigniew s. Bernarda,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

22. Tchorzewski Andrzej s. Józefa,

za wybitne zasługi na rzecz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych

23. Wysocka Maria c. Michała.