Monitor Polski

M.P.1997.19.192

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 1/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Białostockiego:

1. Bieroza Arkadiusz s. Stefana, 2. Bieroza Luba c. Gabryela, 3. Borysiuk Włodzimierz s. Michała, 4. Borysiuk Zofia c. Mikołaja, 5. Charitonowicz Włodzimierz s. Nauma, 6. Charitonowicz Olga c. Justyna, 7. Góralczuk Michał s. Jakuba, 8. Góralczuk Maria c. Grzegorza, 9. Gwaj Włodzimierz s. Włodzimierza, 10. Gwaj Maria c. Mikołaja, 11. Leonkiewicz Konstanty s. Józefa, 12. Leonkiewicz Zinaida c. Włodzimierza, 13. Leszczyński Andronik s. Ignacego, 14. Leszczyńska Walentyna c. Ignacego, 15. Malinowski Franciszek s. Władysława, 16. Malinowska Maria c. Mieczysława, 17. Onikijuk Bazyl s. Bazyla, 18. Onikijuk Aleksandra c. Aleksandra, 19. Raczkiewicz Aleksander s. Piotra, 20. Raczkiewicz Anna c. Piotra, 21. Siliwoniec Aleksy s. Andrzeja, 22. Siliwoniec Julia c. Cyryla, 23. Smoktunowicz Włodzimierz s. Piotra, 24. 5moktunowicz Jadwiga c. Wiktora, 25. Soroka Karol s. Antoniego, 26. Saroka Irena c. Józefa, 27. Szechalewicz Włodzimierz s. Izydora, 28. Szechalewicz Lidia c. Bartłomieja, 29. Szklaruk Dymitr s. Jana, 30. Szklaruk Nina c. Jana, 31. Terentiuk Jan s. Kosmy, 32. Terentiuk Barbara c. Eliasza, 33. Waszkiewicz Andrzej s. Mitrofana, 34. Waszkiewicz Halina c. Mikołaja, 35. Zawadzki Marian s. Bartłomieja, 36. Zawadzka Felicja c. Czesława, 37. Żoch Władysław s. Augustyna, 38. Żoch Wiktoria c. Adama,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

39. Andrzejewski Bolesław s. Piotra, 40. Andrzejewska Irena c. Władysława, 41. Bąk Stanisław s. Antoniego, 42. Bąk Maria c. Ludwika, 43. Brucki Józef s. Maksymiliana, 44. Brucka Wanda c. Józefa, 45. Czarnowski Franciszek, 46. Czarnowska Zofia, 47. Czuba Ryszard s. Józefa, 48. Czuba Natalia c. Józefa, 49. Drożdżyński Feliks s. Jana, 50. Drożdżyńska Marianna c. Jana, 51. Fik Tadeusz s. Pawła, 52. Fik Jadwiga c. Józefa, 53. Formella Józef s. Franciszka, 54. Formella Łucja c. Franciszka, 55. Gąsiorowski Jan s. Ludwika, 56. Gąsiorowska Łucja c. Jana, 57. Gibowski Jan s. Antoniego, 58. Gibowska Franciszka c. Franciszka, 59. Głowacki Jan s. Jana, 60. Głowacka Maria c. Franciszka, 61. Iciachowski Władysław s. Andrzeja, 62. Iciachowska Zofia c. Michała, 63. Kaczmarek Józef s. Pawła, 64. Kaczmarek Maria c. Adama, 65. Kaszczyszyn Michał s. Józefa, 66. Kaszczyszyn Anna c. Michała, 67. Kiszczak Bronisław s. Józefa, 68. Kiszczak Krystyna c. Kazimierza, 69. Klozak Jan s. Andrzeja, 70. Klozak Janina c. Józefa, 71. Kowalski Antoni s. Karola, 72. Kowalska Kazimiera c. Stanisława, 73. Krenski Antoni s. Tomasza, 74. Krenska Anna c. Apolinarego, 75. Lewicki Jan s. Jana, 76. Lewicka Wiktoria c. Ignacego, 77. Łosiński Zdzisław s. Walentego, 78. Łosińska Anna c. Franciszka, 79. Mac Jan s. Tomasza, 80. Mac Łucja c. Wawrzyna, 81. Maciejewicz Władysław s. Feliksa, 82. Maciejewicz Wiktoria c. Adolfa, 83. Majewski Czesław s. Stanisława, 84. Majewska Zofia c. Jana, 85. Mazuch Stefan s. Pawła, 86. Mazuch Tekla c. Władysława, 87. Michałka Aleksander s. Jana, 88. Michałka Agnieszka c. Stefana, 89. Mielcarz Jan s. Szczepana, 90. Mielcarz Marianna c. Franciszka, 91. Nadolny Henryk s. Tomasza, 92. Nadolna Ludgarda c. Franciszka, 93. Napiórkowski Eugeniusz s. Jana, 94. Napiórkowska Lucyna c. Juliana, 95. Nowakowski Szczepan, 96. Nowakowska Marianna, 97. Nowicki Kazimierz s. Franciszka, 98. Nowicka Irena c. Franciszka, 99. Ochendal Jan s. Jana, 100. Ochendal Gertruda c. Franciszka, 101. Orlikowski Jan s. Wincentego, 102. Orlikowska Maria c. Stefana, 103. Ozdoba Kazimierz s. Stanisława, 104. Ozdoba Irena c. Władysława, 105. Piekarski Henryk s. Alojzego, 106. Piekarska Janina c. Franciszka, 107. Pirowicz Władysław s. Józefa, 108. Pirowicz Helena c. Władysława, 109. Płonka Józef s. Józefa, 110. Płonka Zofia c. Tomasza, 111. Rąpała Adam s. Leopolda, 112. Rąpała Czesława c. Józefa, 113. Ronge Gerhard s. Feliksa, 114. Ronge Zofia c. Teofila, 115. Rusinek Aladin s. Kazimierza, 116. Rusinek Józefa c. Jana, 117. Sakwiński Edmund s. Józefa, 118. Sakwińska Janina c. Jana, 119. Siemianowski Józef s. Stanisława, 120. Siemianowska Monika c. Kazimierza, 121. Solak Jan s. Andrzeja, 122. Solak Kazimiera c. Andrzeja, 123. Speier Franciszek s. Stanisława, 124. Speier Anna c. Stanisława, 125. Stempniak Alfons s. Walentego, 126. Stempniak Maria c. Jana, 127. Szczęsny Józef s. Antoniego, 128. Szczęsna Marianna c. Jana, 129. Sznajdrowski Leon s. Antoniego, 130. Sznajdrowska Janina c. Józefa, 131. Świtała Józef s. Jana, 132. Świtała Helena c. Adama, 133. Tobolski Stanisław s. Jana, 134. Tobolska Zofia c. Franciszka, 135. Warzycki Józef s. Józefa, 136. Warzycka Marianna c. Szczepana; 137. Winklewski Tadeusz s. Józefa, 138. Winklewska Stanisława c. Antoniego, 139. Winowiecki Leon s. Łukasza, 140. Winowiecka Anna c. Adama, 141. Wiśniewski Stanisław s. Wincentego, 142. Wiśniewska Irena c. Leona, 143. Wysocki Tadeusz s. Antoniego, 144. Wysocka Irena c. Franciszka, 145. Zawiasiński Zygmunt s. Michała, 146. Zawiasińska Zofia c. Józefa, 147. Zieliński Edwin s. Franciszka, 148. Zielińska Benigna c. Jana, 149. Ziuziakowski Bronisław s. Leona, 150. Ziuziakowska Bronisława c. Bronisława,

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

151. Legieć Julian s. Franciszka, 152. Legieć Aniela Franciszka,

na wniosek Wojewody Ciechanowskiego:

153. Brojek Kazimierz s. Andrzeja, 154. Brojek Regina c. Jana, 155. Florkowski Stanisław s. Piotra, 156. Florkowska Jadwiga c. Józefa, 157. Pierog Wincenty s. Józefa, 158. Pierog Helena c. Franciszka, 159. Rutkowski Tadeusz s. Hilarego, 160. Rutkowska Kazimiera c. Walentego, 161. Umięcki Zygmunt s. Jana, 162. Umięcka Jadwiga c. Michała,

na wniosek Wojewody Gdańskiego:

163. Ancerowicz Władysław s. Szymona, 164. Ancerowicz Irena c. Feliksa, 165. Bałachwiej Kazimierz s. Bronisława, 166. Bałachwiej Emilia c. Konstantego, 167. Błażejczak Florian s. Tomasza, 168. Błażejczak Władysława c. Jana, 169. Bochniak Ignacy, 170. Bochniak Wanda, 171. Budzisz Jerzy s. Anastazego, 172. Budzisz Anna c. Walentego, 173. Celarek Andrzej s. Stanisława, 174. Celarek Anna c. Leona, 175. Celuch Zygmunt s. Jana, 176. Celuch Maria c. Piotra, 177. Dampc Jan s. Jana, 178. Dampc Pelagia c. Leona, 179. Damps Leon s. Franciszka, 180. Damps Amalia c. Franciszka, 181. Dissarz Franciszek s. Jana, 182. Dissarz Helena c. Wiktora, 183. Domachowski Bolesław s. Bolesława, 184. Domachowska Stefania c. Władysława, 185. Domagała Antoni s. Piotra, 186. Domagała Stanisława c. Marcina, 187. Głombiowski Feliks s. Franciszka, 188. Głombiowska Stefania c. Jana, 189. Goluch Lucjan s. Władysława, 190. Goluch Melania c. Józefa, 191. Grabowski Roman s. Stanisława, 192. Grabowska Bronisława c. Macieja, 193. Górecki Władysław s. Nikodema, 194. Górecka Wanda c. Stanisława, 195. Jarosz Kazimierz s. Wincentego, 196. Jarosz Rozalia c. Józefa, 197. Jarzyński Marian s. Jana, 198. Jarzyńska Urszula c. Teodora, 199. Jaworski Władysław s. Antoniego, 200. Jaworska Józefa c. Jana, 201. Junak Kazimierz s. Michała, 202. Junak Zofia c. Jana, 203. Karmasz Paweł s. Romana, 204. Karmasz Eugenia c. Wincentego, 205. Krasowki Edmund s. Michała, 206. Krasowska Helena c. Franciszka, 207. Krause Robert s. Michała, 208. Krause Walentyna c. Augustyna, 209. Kreft Klemens s. Józefa, 210. Kreft Erika c. Ottona, 211. Królikowski Franciszek s. Marcina, 212. Królikowska Joanna c. Leona, 213. Kwidziński Franciszek s. Feliksa, 214. Kwidzińska Magdalena c. Józefa, 215. Lenzer Erwin s. Teodora, 216. Lenzer Irena c. Pawła, 217. Lesner Jan s. Jana, 218. Lesner Aniela c. Klemensa, 219. Lica Alfons s. Leona, 220. Lica Sabina c. Władysława, 221. Lorek Tadeusz s. Władysława, 222. Lorek Anna c. Adama, 223. Lorek Zenon s. Tomasza, 224. Lorek Ewa c. Adama, 225. Macyszyn Jan s. Michała, 226. Macyszyn Marianna c. Konstantego, 227. Nynca Władysław s. Stanisława, 228. Nynca Zofia c. Bernarda, 229. Piernicki Jan s. Jana, 230. Piernicka Agnieszka c. Franciszka, 231. Potulski Seweryn s. Anastazego, 232. Potulska Wanda c. Bolesława, 233. Przyszczypkowski Piotr s. Piotra, 234. Przyszczypkowska Janina c. Aleksandra, 235. Rąpała Kazimierz s. Daniela, 236. Rąpała Józefa c. Ambrożego, 237. Reinhold Jan s. Jana, 238. Reinhold Łucja c. Antoniego, 239. Rozenka Józef s. Ludwika, 240. Rozenka Zofia c. Józefa, 241. Rutkowski Paweł s. Władysława, 242. Rutkowska Kornelia c. Franciszka, 243. Sawicki Leon, 244. Sawicka Urszula, 245. Selonke Franciszek s. Ksawerego, 246. Selonke Anna c. Feliksa, 247.. Skowyra Franciszek s. Franciszka, 248. Skowyra Maria c. Stanisława, 249. Slozowski Józef s. Michała, 250. Slozowska Łucja c. Józefa, 251. Smentek Józef s. Jana, 252. Smentek Franciszka c. Jana, 253. Staniszewski Franciszek s. Bolesława, 254. Staniszewska Henryka c. Czesława, 255. Stawski Jan s. Jana, 256. Stawska Irena c. Romana, 257. Stęsik Czesław s. Jana, 258. Stęsik Mieczysława c. Jana, 259. Stodolny Wincenty s. Michała, 260. Stodolna Marta c. Jana, 261. Szczepański Maksymilian s. Piotra, 262. Szczepańska Helena c. Leona, 263. Szelest Kazimierz s. Michała, 264. Szelest Zofia c. Stefana, 265. Szulc Zygmunt s. Władysława, 266. Szulc Urszula c. Pawła, 267. Szwoch Augustyn, 268. Szwoch Jadwiga, 269. Tkaczyk Bolesław s. Ludwika, 270. Tkaczyk Marianna c. Józefa, 271. Urbanek Kazimierz s. Szymona, 272. Urbanek Marianna c. Czesława, 273. Urbaniak Józef s. Władysława, 274. Urbaniak Teresa c. Jana, 275. Warczyński Alojzy s. Franciszka, 276. Warczyńska Zofia c. Grzegorza, 277. Wasiłowski Lubomir s. Adama, 278. Wasiłowska Stanisława c. Stanisława, 279. Watkowski Teofil s. Teofila, 280. Watkowska Helena c. Roberta, 281. Wesołowski Augustyn s. Augustyna, 282. Wesołowska Zofia c. Feliksa, 283. Wilk Antoni s. Pawła, 284. Wilk Krystyna c. Józefa, 285. Wisowski Marian s. Władysława, 286. Wisowska Janina c. Władysława, 287. Wittbrodt Brunon s. Alberta, 288. Wittbradt Waleria c. Alberta, 289. Wykowski Aleksander s. Henryka, 290. Wykowska Janina c. Jana, 291. Zakrzewski Brunon s. Józefa, 292. Zakrzewska Stanisława c. Leona, 293. Zapletal Adolf, 294. Zapletal Zofia, 295. Zarzycki Józef s. Władysława, 296. Zarzycka Janina c. Bronisława, 297. Zieliński Władysław s. Józefa, 298. Zielińska Teresa c. Józefa, 299. Ziółkowski Franciszek s. Stanisława, 300. Ziółkowska Rozalia c. Władysława, 301. Żuchowski Gustaw s. Gustawa, 302. Żuchowska Wanda c. Piotra, 303. Żukowski Kazimierz s. Michała, 304. Żukowska Irena c. Józefa,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

305. Balcerzyk Stanisław s. Adama, 306. Balcerzyk Stanisława c. Franciszka, 307. Brylak Ludwik s. Stanisława, 308. Brylak Stanisława c. Stanisława, 309. Ciesielski Edward s. Józefa, 310. Ciesielska Pelagia c. Michała, 311. Czajczyński Czesław s. Stanisława, 312. Czajczyńska Lucyna c. Antoniego, 313. Darowny Roman s. Jana, 314. Darowna Gertruda c. Jana, 315. Durski Stefan s. Michała, 316. Durska Natalia c. Jana, 317. Durski Stefan, 318. Durska Stefania, 319. Grabarek Leon s. Jana, 320. Grabarek Janina c. Antoniego, 321. Gramala Antoni s. Józefa, 322. Gramala Zofia c. Piotra, 323. Guzek Stefan s. Franciszka, 324. Guzek Stefania c. Ignacego, 325. Janczak Jan s. Łukasza, 326. Janczak Irena c. Józefa, 327. Jaworowicz Józef s. Zygmunta, 328. Jaworowicz Janina c. Jana, 329. Kaźmierczak Teofil s. Stanisława, 330. Kaźmierczak Marianna c. Feliksa, 331. Kempiński Stanisław s. Józefa, 332. Kempińska Marianna c. Franciszka, 333. Kiełbasa Wincenty s. Jakuba, 334. Kiełbasa Zofia c. Rocha, 335. Kobylański Józef s. Dominika, 336. Kobylańska Eleonora c. Andrzeja, 337. Kostanowicz Franciszek s. Józefa, 338. Kostanowicz Stanisława c. Narcyza, 339. Kubicki Józef s. Stanisława, 340. Kubicka Róża c. Augustyna, 341. Kubot Franciszek s. Szymona, 342. Kubot Lucyna c. Pawła, 343. Kuczma Józef, 344. Kuczma Teresa, 345. Lewicki Stefan s. Stanisława, 346. Lewicka Stanisława c. Józefa, 347. Maciejewski Stanisław s. Józefa, 348. Maciejewska Marta c. Tomasza, 349. Malinowski Eugeniusz s. Czesława, 350. Malinowska Maria c. Antoniego, 351. Olenderek Ignacy s. Michała, 352. Olenderek Cecylia c. Franciszka, 353. Rogacki Jan s. Andrzeja, 354. Rogacka Irena c. Marcina, 355. Rzepka Józef, 356. Rzepka Teresa, 357. Sawicki Stanisław s. Jana, 358. Sawicka Marianna c. Jana, 359. Włodarczyk Roman s. Józefa, 360. Włodarczyk Józefa c. Jana, 361. Woldański Władysław s. Bolesława, 362. Woldańska Anna c. Daniela,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

363. Borycki Julian s. Michała, 364. Borycka Marianna c. Wojciecha, 365. Bujak Bolesław s. Wawrzyńca, 366. Bujak Weronika c. Jana, 367. Czekaj Stanisław s. Józefa, 368. Czekaj Marianna c. Pawła, 369. Groszek Edward s. Antoniego, 370. Groszek Józefa c. Wawrzyńca, 371. Jurczyk Stefan s. Jana, 372. Jurczyk Anna c. Michała, 373. Kapral Bolesław s. Piotra, 374. Kapral Władysława c. Wincentego, 375. Kapral Jan s. Piotra, 376. Kapral Natalia c. Wojciecha, 377. Kawalski Edward s. Romana, 378. Kawalska Irena c. Zundela, 379. Kierczyński Florian, 380. Kierczyńska Kazimiera, 381. Kita Stanisław s. Kazimierza, 382. Kita Genowefa c. Michała, 383. Kowalczyk Władysław s. Jana, 384. Kowalczyk Maria c. Karola; 385. Krawiec Władysław s. Jana, 386. Krawiec Alfreda c. Józefa, 387. Kuc Bolesław s. Andrzeja, 388. Kuc Natalia c. Józefa, 389. Kuder Wincenty s. Franciszka, 390. Kuder Leokadia c. Jana, 391. Libera Józef s. Szymona, 392. Libera Teofila c. Stanisława, 393. Łosin Piotr s. Józefa, 394. Łosin Zofia c. Piotra, 395. Miłachowski Bolesław s. Walentego, 396. Miłachowska Krystyna c. Michała, 397. Nowak Mieczysław s. Andrzeja, 398. Nowak Marianna c. Stanisława, 399. Opozda Wacław s. Andrzeja, 400. Opozda Genowefa c. Józefa, 401. Oruba Zygmunt s. Jana, 402. Oruba Zuzanna c. Ignacego, 403. Pałka Józef s. Adama, 404. Pałka Marianna c. Jana, 405. Pękala Bolesław s. Józefa, 406. Pękala Helena c. Stanisława, 407. Plewa Władysław s. Jana, 408. Plewa Stanisława c. Józefa, 409. Pluta Jan s. Piotra, 410. Pluta Leokadia c. Szymona, 411. Rydz Wincenty s. Wincentego, 412. Rydz Władysława c. Adama, 413. Skrobisz Stanisław s. Władysława, 414. Skrobisz Helena c. Jana, 415. Sobczyk Aleksy s. Michała, 416. Sobczyk Leokadia c. Jana, 417. Stawecki Ludwik s. Józefa, 418. Stawecka Marianna c. Franciszka, 419. Strzęp Józef s. Waleriana, 420. Strzęp Janina c. Leopolda, 421. Szczepka Władysław s. Franciszka, 422. Szczepka Daniela c. Józefa, 423. Śnieć Józef s. Antoniego, 424. Śnieć Ewa c. Kazimierza, 425. Urban Henryk s. Stanisława, 426. Urban Bronisława c. Stefana, 427. Wąż Tadeusz s. Piotra, 428. Wąż Weronika c. Jana, 429. Widacha Andrzej s. Jana, 430. Widacha Elżbieta c. Macieja, 431. Widawski Jan s. Franciszka, 432. Widawska Tekla c. Karola, 433. Wilk Władysław s. Walentego, 434. Wilk Helena c. Józefa, 435. Wolski Władysław s. Józefa, 436. Wolska Mieczysława c. Mieczysława, 437. Żebrak Bonifacy s. Jakuba, 438. Żebrak Emilia c. Andrzeja,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego:

439. Behrendt Władysław s. Macieja, 440. Behrendt Józefa c. Wincentego, 441. Bingiel Franciszek s. Józefa, 442. Bingiel Józefa c. Władysława, 443. Czapla Jan s. Tomasza, 444. Czapla Stanisława c. Ignacego, 445. Czubaj Józef s. Wincentego, 446. Czubaj Wacława c. Pawła, 447. Dławichowski Józef s. Wacława, 448. Dławichowska Cecylia c. Jana, 449. Ginter Piotr s. Marcina, 450. Ginter Władysława c. Stefana, 451. Kaczmarek Ignacy s. Leona, 452. Kaczmarek Marianna c. Michała, 453. Karczewski Jan s. Józefa, 454. Karczewska Marianna c. Józefa, 455. Kołaczek Jan s. Wiktora, 456. Kotaczek Stanisława c. Franciszka, 457. Kozakiewicz Klemens s. Jana, 458. Kozakiewicz Genowefa c. Franciszka, 459. Kuzko Władysław s. Grzegorza, 460. Kuzko Pelagia c. Michała, 461. Lewandowski Jerzy s. Józefa, 462. Lewandowska Jadwiga c. Antoniego, 463. Miziołek Jan s. Józefa, 464. Miziołek Jadwiga c. Józefa, 465. Pyka Józef s. Piotra, 466. Pyka Helena c. Stefana, 467. Robak Czesław s. Tomasza, 468. Robak Hildegarda c. Andrzeja, 469. Rogala Marian s. Tomasza, 470. Rogala Genowefa c. Władysława, 471. Smagieł Stanisław s. Jana, 472. Smagieł Kazimiera c. Stanisława, 473. Sobczak Leonard s. Pawła, 474. Sobczak Stanisława c. Jana, 475. Susiak Franciszek s. Antoniego, 476. Susiak Katarzyna c. Jana, 477. Szubert Jan s. Władysława, 478. Szubert Lucyna c. Stanisława, 479. Szylak Józef s. Dmytra, 480. Szylak Maria c. Onufara, 481. Wójcik Czesław s. Ludwika, 482. Wójcik Zofia c. Bolesława, 483. Ziemniak Jan s. Marcina, 484. Ziemniak Helena c. Pawła, 485. Żmurkiewicz Wacław s. Józefa, 486. Żmurkiewicz Janina c. Rudolfa,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

487. Haduch Marcin s. Tomasza, 488. Haduch Irena c. Józefa, 489. Janicki Czesław s. Wiktora, 490. Janicka Władysława c. Franciszka, 491. Knapik Marian s. Tomasza, 492. Knapik Józefa c. Michała, 493. Lachowicz Zbigniew s. Stefana, 494. Lachowicz Maria c. Błażeja, 495. Mączka Piotr s. Ignacego, 496. Mączka Emilia c. Józefa, 497. Nowiński Stanisław s. Piotra, 498. Nowińska Maria c. Kazimierza, 499. Sendur Henryk s. Antoniego, 500. Sendur Cecylia c. Karola,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

501. Bednarek Władysław s. Józefa, 502. Bednarek Elżbieta c. Henryka, 503. Choma Michał s. Piotra, 504. Choma Antonina c. Mikołaja, 505. Garbowski Alfred s. Rafała, 506. Garbowska Helena c. Jana, 507. Janic Kazimierz s. Wincentego, 508. Janic Janina c. Antoniego, 509. Mysuna Stanisław s. Jana, 510. Mysuna Maria c. Piotra, 511. Rezmer Henryk, 512. Rezmer Kazimiera, 513. Żemajtis Tadeusz s. Józefa, 514. Żemajtis Elżbieta c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

515. Biały Mieczysław s. Ignacego, 516. Biała Józefa c. Pawła, 517. Cugier Kazimierz s. Józefa, 518. Cugier Franciszka c. Antoniego, 519. Fiszer Franciszek s. Wojciecha, 520. Fiszer Marianna c. Andrzeja, 521. Kryś Bernard s. Konstantego, 522. Kryś Weronika c. Franciszka, 523. Kurowiak Teodor s. Franciszka, 524. Kurowiak Stanisława c. Szczepana, 525. Kuśnierek Edward s. Wawrzyna, 526. Kuśnierek Zofia c. Michała, 527. Maćkowiak Edward s. Antoniego, 528. Maćkowiak Agnieszka c. Józefa, 529. Nawrocki Walenty s. Wawrzyna, 530. Nawrocka Anna c. Wawrzyna, 531. Niedbała Władysław s. Jana, 532. Niedbała Franciszka c. Franciszka, 533. Nowak Franciszek s. Franciszka, 534. Nowak Leokadia c. Franciszka, 535. Przybylski Szczepan s. Antoniego, 536. Przybylska Anna c. Idziego, 537. Ratajczak Franciszek s. Jana, 538. Ratajczak Aniela c. Antoniego, 539. Skałecki Florian s. Antoniego, 540. Skałecka Czesława c. Szymona, 541. Skrzypczak Jan s. Jana, 542. Skrzypczak Pelagia c. Józefa, 543. Szyszkowiak Franciszek s. Franciszka, 544. Szyszkowiak Łucja c. Antoniego, 545. Wojciechowski Piotr s. Stanisława, 546. Wojciechowska Helena c. Jana, 547. Zamelek Czesław s. Jana, 548. Zamelek Irena c. Jana,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

549. Antczak Jan s. Stanisława, 550. Antczak Władysława c. Michała, 551. Ciborowski Czesław s. Adama, 552. Ciborowska Irena c. Władysława, 553. Cybulski Władysław s. Wacława, 554. Cybulska Janina c. Mieczysława, 555. Dąbrowski Ryszard s. Władysława, 556. Dąbrowska Genowefa c. Romana, 557. Dryja Julian s. Henryka, 558. Dryja Helena c. Józefa, 559. Kieroński Franciszek s. Ludwika, 560. Kierońska Rozalia c. Mariana, 561. Kuczyński Władysław s. Józefa, 562. Kuczyńska Stefania c. Bronisława, 563. Lewandowski Walenty s. Władysława, 564. Lewandowska Mieczysława c. Walentego, 565. Markowski Stefan s. Mariana, 566. Markowska Walentyna c. Stanisława, 567. Osiński Wacław s. Jana, 568. Osińska Janina c. Mikołaja,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

569. Andruszków Ludwik s. Franciszka, 570. Andruszków Anna c. Jana, 571. Bajcer Paweł s. Pawła, 572. Bajcer Zofia c. Jana, 573. Brzoska Jan s. Adama, 574. Brzoska Agnieszka c. Franciszka, 575. Buczyński Michał s. Franciszka, 576. Buczyńska Janina c. Antoniego, 577. Chojnacki Wojciech s. Leonarda, 578. Chojnacka Gabriela c. Wacława, 579. Chrapliwy Józef s. Jana, 580. Chrapliwa Zuzanna c. Jana, 581. Fuławka Franciszek s. Józefa, 582. Fuławka Janina c. Franciszka, 583. Gradman Stanisław s. Władysława, 584. Gradman Maria c. Wojciecha, 585. Gumienny Jan s. Stanisława, 586.Gumienna Katarzyna c. Mikołaja, 587. Hajdecki Józef s. Michała, 588. Hajdecka Zofia c. Józefa, 589. Hugiet Jan s. Wilhelma, 590. Hugiet Maria c. Tomasza, 591. Jamkowy Władysław s. Pawła, 592. Jamkowa Genowefa c. Józefa, 593. Jeziorowski Wincenty s. Antoniego, 594. Jeziorowska Gertruda c. Jana, 595. Kałmuk Adam, 596. Kałmuk Helena, 597. Kowolik Emanuel s. Augustyna, 598. Kowolik Maria c. Józefa, 599. Kozdroń Stanisław s. Józefa, 600. Kozdroń Genowefa c. Józefa, 601. Krakowski Marian, 602. Krakowska Marta, 603. Krzenciessa Roman s. Józefa, 604. Krzenciessa Zofia c. Franciszka, 605. Malinowski Michał s. Jana, 606. Malinowska Maria c. Mikołaja, 607. Matynia Tadeusz s. Antoniego, 608. Matynia Stanisława c. Stanisława, 609. Matuszek Franciszek s. Jana, 610. Matuszek Zofia c. Wiktora, 611. Moryl Henryk s. Franciszka, 612. Moryl Marianna c. Wincentego, 613. Mroźla Ryszard s. Pawła, 614. Mroźla Gertruda c. Bernarda, 615. Niedzielski Gustaw s. Antoniego, 616. Niedzielska Emilia c. Piotra, 617. Nolbert Marian s. Marka, 618. Nolbert Gertruda c. Jana, 619. Nowak Tadeusz s. Stanisława, 620. Nowak Janina c. Tomasza, 621. Panek Franciszek s. Jana, 622. Panek Stanisława c. Józefa, 623. Panek Symforian s. Józefa, 624. Panek Janina c. Antoniego, 625. Pekar Bronisław s. Piotra, 626. Pekar Bronisława c. Ignacego, 627. Piórkowski Józef s. Józefa, 628. Piórkowska Helena c. Karola, 629. Pospiszyl Ludwik s. Antoniego, 630. Pospiszyl Zofia c. Jana, 631. Sakowicz Jan s. Wacława, 632. Sakowicz Helena c. Stanisława, 633. Solski Bronisław s. Jana, 634. Solska Helena c. Jana, 635. Strycharz Józef s. Michała, 636. Strycharz Ewa c. Franciszka, 637. Szpulak Karol s. Karola, 638. Szpulak Stanisława c. Ignacego, 639. Tomczyk Stanisław s. Franciszka, 640. Tomczyk Aniela c. Piotra, 641. Tymofiewicz Jan s. Maksymiliana, 642. Tymofiewicz Reisa c. Jewdokina, 643. Wojciechowski Zygmunt s. Walentego, 644. Wojciechowska Helena c. Franciszka, 645. Wołczuk Jan s. Stefana, 646. Wołczuk Janina c. Pawła, 647. Zamasz Jan s. Marcina, 648. Zamasz Antonina c. Jana, 649. Zbierzak Józef s. Jana, 650. Zbierzak Marianna c. Andrzeja, 651. Zelek Franciszek s. Piotra, 652. Zelek Anna c. Jana, 653. Ziółek Feliks s. Antoniego, 654. Ziółek Marianna c. Władysława,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

655. Adamski Florian s. Walentego, 656. Adamska Władysława c. Stanisława, 657. Drozdowski Jan s. Wojciecha, 658. Drozdowska Stanisława c. Wojciecha, 659. Dunajewski Władysław, 660. Dunajewska Regina, 661. Stasiak Ignacy s. Stanisława, 662. Stasiak Bronisława c. Antoniego, 663. Winkiel Władysław s. Wojciecha, 664. Winkiel Stefania c. Bronisława,

na wniosek Wojewody Płockiego:

665. Braszka Czesław s. Jana, 666. Braszka Krystyna c. Antoniego, 667. Cieślak Józef s. Antoniego, 668. Cieślak Krystyna c. Jana, 669. Domżałowicz Stefan s. Jana, 670. Domżałowicz Małgorzata c. Walentego, 671. Fladziński Stanisław s. Władysława, 672. Fladzińska Helena c. Stanisława, 673. Garstka Tadeusz s. Walentego, 674. Garstka Regina c. Józefa, 675. Górecki Józef s. Walentego, 676. Górecka Józefa c. Stanisława, 677. Jankowski Zenon s. Jana, 678. Jankowska Aniela c. Kazimierza, 679. Jaskuła Eugeniusz s. Adama, 680. Jaskuła Marianna c. Jana, 681. Jędrzejczak Józef s. Adama, 682. Jędrzejczak Stefania c. Ignacego, 683. Kiempiński Władysław s. Rocha, 684. Kiempińska Janina c. Leonarda, 685. Kotowicz Władysław s. Jana, 686. Kotowicz Zofia c. Franciszka, 687. Lenarcik Maksymilian s. Władysława, 688. Lenarcik Stanisława c. Michała, 689. Leonarcik Wacław s. Piotra, 690. Leonarcik Józefa c. Jana, 691. Nowakowski Stanisław s. Jana, 692. Nowakowska Zofia c. Józefa, 693. Pawłowski Józef s. Antoniego, 694. Pawłowska Janina c. Jana, 695. Pietruszka Zygmunt s. Stanisława, 696. Pietruszka Janina c. Ignacego, 697. Skonieczny Kazimierz s. Jakuba, 698. Skonieczna Irena c. Marcina, 699. Szymański Jan s. Floriana, 700. Szymańska Helena c. Jana, 701. Szymczak Jan s. Feliksa, 702. Szymczak Helena c. Józefa, 703. Szymczak Józef s. Franciszka, 704. Szymczak Irena c. Jana, 705. Świder Jan, 706. Świder Leokadia, 707. Zieliński Władysław s. Andrzeja, 708. Zielińska Marianna c. Baltazara,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

709. Adamczak Jan s. Ludwika, 710. Adamczak Marianna c. Szczepana, 711. Aleksy Konrad s. Andrzeja, 712. Aleksy Krystyna c. Jakuba, 713. Andrzejewski Stanisław s. Stanisława, 714. Andrzejewska Jadwiga c. Michała, 715. Bajsert Leon s. Antoniego, 716. Bajsert Zofia c. Bartłomieja, 717. Baranowski Wacław s. Marcina, 718. Baranowska Ewa c. Józefa, 719. Bosy Edmund s. Antoniego, 720. Bosa Bolesława c. Piotra, 721. Buliński Franciszek s. Ignacego, 722. Bulińska Teresa c. Walentego, 723. Buśko Stefan s. Michała, 724. Buśko Teodora c. Stanisława, 725. Cielebak Mieczysław s. Marcina, 726. Cielebak Honorata c. Stanisława, 727. Cwojdziński Antoni s. Władysława, 728. Cwojdzińska Stanisława c. Jana, 729. Czerniejewicz Czesław s. Wojciecha, 730. Czerniejewicz Aniela c. Franciszka, 731. Człapka Marian s. Ludwika, 732. Człapka Bronisława c. Maksymiliana, 733. Dziamski Edward s. Mateusza, 734. Dziamska Józefa c. Józefa, 735. Fiszer Wacław, 736. Fiszer Kazimiera, 737. Franciszkowski Feliks s. Jana, 738. Franciszkowska Waleria c. Antoniego, 739. Frankiewicz Andrzej s. Andrzeja, 740. Frankiewicz Stanisława c. Jana, 741. Galusik Stanisław s. Walentego, 742. Galusik Marianna c. Franciszka, 743. Gawron Stanisław s. Ignacego, 744. Gawron Bronisława c. Franciszka, 745. Gielnik Kazimierz s. Wojciecha, 746. Gielnik Stanisława c. Franciszka, 747. Golczak Jan s. Franciszka, 748. Golczak Helena c. Antoniego, 749. Grzeszkowiak Feliks s. Jana, 750. Grzeszkowiak Zofia c. Franciszka, 751. Guss Augustyn s. Augustyna, 752. Guss Wiktoria c. Szczepana, 753. Guz Zdzisław s. Jana, 754. Guz Maria c. Piotra, 755. Hoffmann Stefan s. Józefa, 756. Hoffmann Stefania c. Franciszka, 757. Jurga Piotr s. Walentego, 758. Jurga Bronisława c. Andrzeja, 759. Kaczmarek Bolesław s. Stanisława, 760. Kaczmarek Marianna c. Jana, 761. Kaczmarek Ksawery s. Ignacego, 762. Kaczmarek Władysława c. Józefa, 763. Kasperski Mieczysław s. Tomasza, 764. Kasperska Feliksa c. Wincentego, 765. Kasznia Józef s. Juliana, 766. Kasznia Helena c. Andrzeja, 767. Kolan Zygmunt s. Konrada, 768. Kolan Izabela c. Józefa, 769. Kozłowski Wacław s. Wawrzyna, 770. Kozłowska Zofia c. Feliksa, 771. Kurant Stanisław s. Józefa, 772. Kurant Janina c. Franciszka, 773. Langner Michał s. Romana, 774. Langner Gertruda c. Walentego, 775. Lemański Kazimierz s. Ludwika, 776. Lemańska Władysława c. Szczepana, 777. Lulka Stanisław s. Mariana, 778. Lulka Jadwiga c. Jana, 779. Marciniak Ludwik s. Jana, 780. Marciniak Ludomira c. Stanisława, 781. Michalak Wacław s. Tomasza, 782. Michalak Regina c. Andrzeja, 783. Niewczas Jan, 784. Niewczas Irena, 785. Nowakowski Kazimierz s. Piotra, 786. Nowakowska Helena c. Antoniego, 787. Ogrodowczyk Stefan s. Jana, 788. Ogrodowczyk Irena c. Jana, 789. Ostenda Kazimierz s. Jana, 790. Ostenda Seweryna c. Bolesława, 791. Pankiewicz Stefan s. Stefana, 792. Pankiewicz Czesława c. Stanisława, 793. Pienta Zygmunt s. Ignacego, 794. Pienta Janina c. Leona, 795. Pokornowski Marian s. Stanisława, 796. Pokornowska Genowefa c. Franciszka, 797. Prałat Edward s. Stanisława, 798. Prałat Józefa c. Józefa, 799. Przydróżny Leon s. Ignacego, 800. Przydróżna Władysława c. Józefa, 801. Rabiega Władysław s. Stanisława, 802. Rabiega Cecylia c. Jana, 803. Sawicki Julian s. Antoniego, 804. Sawicka Regina c. Hieronima, 805. Schiller Karol s. Gottfrieda, 806. Schiller Antonina c. Wawrzyna, 807. Siejek Ignacy s. Stanisława, 808. Siejek Jadwiga c. Jana, 809. Sikora Franciszek s. Ignacego, 810. Sikora Czesława c. Piotra, 811. Stachowski Bernard s. Ignacego, 812. Stachowska Aniela c. Jana, 813. Strugała Stanisław s. Franciszka, 814. Strugała Zofia c. Stanisława, 815. Szymandera Marian s. Stefana, 816. Szymandera Krystyna c. Ignacego, 817. Szymański Władysław, 818. Szymańska Anna, 819. Śledź Władysław s. Jana, 820. Śledź Otylia c. Pawła, 821. Tomaszyk Stefan s. Szczepana, 822. Tomaszyk Stanisława c. Franciszka, 823. Tujdowski Józef s. Józefa, 824. Tujdowska Genowefa c. Walentego, 825. Wachocz Jan s. Pawła, 826. Wachocz Wanda c. Karola, 827. Widok Norbert s. Antoniego, 828. Widok Krystyna c. Antoniego, 829. Wojda Ludwik, 830. Wojda Teodora, 831. Wojtkowiak Antoni s. Franciszka, 832. Wojtkowiak Pelagia c. Ignacego, 833. Woźniak Ignacy s. Jana, 834. Woźniak Stanisława c. Michała, 835. Wysocki Bronisław s. Wojciecha, 836. Wysocka Zofia c. Ignacego, 837. Zadorożny Mirosław s. Michała, 838. Zadorożna Anna c. Andrzeja, 839. Żaczyk Edmund s. Stanisława, 840. Żaczyk Helena c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Radomskiego:

841. Bańcerowski Franciszek s. Stanisława, 842. Bańcerowska Genowefa c. Franciszka, 843. Barański Stanisław s. Stanisława, 844. Barańska Felicja c. Jana, 845. Bartosz Stefan s. Michała, 846. Bartosz Marianna c. Wiktora, 847. Bąk Stefan s. Franciszka, 848. Bąk Władysława c. Jana, 849. Bilski Józef s. Marcelego, 850. Bilska Józefa c. Antoniego, 851. Bracha Władysław s. Adama, 852. Bracha Józefa c. Marcelego, 853. Celi Władysław s. Franciszka, 854. Celi Janina c. Józefa, 855. Czarnota Bolesław s. Walentego, 856. Czarnota Marianna c. Mikołaja, 857. Czubak Stefan s. Jana, 858. Czubak Helena c. Stanisława, 859. Derleta Jan s. Wawrzyńca, 860. Derleta Antonina c. Jana, 861. Drabik Józef s. Czesława, 862. Drabik Marianna c. Józefa, 863. Dróżdż Czesław s. Jana, 864. Dróżdż Zofia c. Jana, 865. Dusiński Bronisław s. Antoniego, 866. Dusińska Helena c. Jana, 867. Gołda Władysław s. Franciszka, 868. Gołda Katarzyna c. Stanisława, 869. Gołosz Józef s. Antoniego, 870. Gołosz Marianna c. Tomasza 871. Górniak Bronisław s. Józefa, 872. Górniak Aleksandra c. Franciszka, 873. Kaczmarzyk Józef s. Franciszka, 874. Kaczmarzyk Zofia c. Ludwika, 875. Kaczmarzyk Stanisław s. Teodora, 876. Kaczmarzyk Zuzanna c. Władysława, 877. Kaluga Władysław s. Pawła, 878. Kaluga Felicja c. Jana, 879. Klimek Stanisław s. Andrzeja, 880. Klimek Antonina c. Józefa, 881. Kobierski Stefan s. Władysława, 882. Kobierska Józefa c. Józefa, 883. Koniarczyk Leon s. Błażeja, 884. Koniarczyk Helena c. Lucjana, 885. Kowalik Antoni s. Mateusza, 886. Kowalik Zofia c. Adama, 887. Lasek Marian s. Jana, 888. Lasek Genowefa c. Józefa, 889. Ludew Władysław s. Jana, 890. Ludew Marianna c. Zygmunta, 891. Łyczak Wacław s. Adama, 892. Łyczak Józefa c. Franciszka, 893. Maciejczak Józef s. Konstantego, 894. Maciejczak Elżbieta c. Józefa, 895. Majstrak Stanisław s. Antoniego, 896. Majstrak Stefania c. Wincentego, 897. Marlica Stefan s. Józefa, 898. Marlica Marianna c. Władysława, 899. Męzik Stanisław s. Józefa, 900. Męzik Anna c. Jana, 901. Michalski Michał s. Józefa, 902. Michalska Józefa c. Kazimierza, 903. Mikołajczak Kazimierz s. Szymona, 904. Mikołajczak Łucja c. Pawła, 905. Minda Władysław s. Jana, 906. Minda Marianna c. Ignacego, 907. Młynarczyk Jan s. Józefa, 908. Młynarczyk Anna c. Aleksandra, 909. Mularczyk Jakub s. Stanisława, 910. Mularczyk Emilia c. Leona, 911. Nachyła Stefan s. Ignacego, 912. Nachyła Marianna c. Mikołaja, 913. Nachyła Tadeusz s. Jana, 914. Nachyła Irena c. Władysława, 915. Pacek Stefan s. Józefa, 916. Pacek Zofia c. Stanisława, 917. Pikiel Adam s. Adama, 918. Pikiel Stanisława c. Antoniego, 919. Potrząsaj Aleksander s. Józefa, 920. Potrząsaj Władysława c. Stanisława, 921. Ptak Wacław s. Tomasza, 922. Ptak Stanisława c. Michała, 923. Rola Władysław s. Józefa, 924. Rola Janina c. Józefa, 925. Ruzik Stefan s. Jacentego, 926. Ruzik Waleria c. Jana, 927. Sadza Adam s. Walentego, 928. Sadza Waleria c. Wojciecha, 929. Sadza Stefan s. Jana, 930. Sadza Józefa c. Jana, 931. Sadza Władysław s. Aleksandra, 932. Sadza Wanda c. Franciszka, 933. Seweryn Jan s. Stanisława, 934. Seweryn Leokadia c. Joachima, 935. Skorek Stanisław s. Jana, 936. Skorek Wanda c. Jana, 937. Szymkiewicz Jerzy s. Franciszka, 938. Szymkiewicz Barbara c. Andrzeja, 939. Tomczyk Stefan s. Franciszka, 940. Tomczyk Zofia c. Jana, 941. Wasilewski Czesław s. Stanisława, 942. Wasilewska Wiktoria c. Pawła, 943. Witkowski Michał s. Piotra, 944. Witkowska Marianna c. Michała, 945. Wójtowicz Kazimierz s. Jakuba, 946. Wójtowicz Aniela c. Michała, 947. Wójtowicz Marian s. Jakuba, 948. Wójtowicz Zofia c. Władysława, 949. Wrzesień Stefan s. Szymona, 950. Wrzesień Józefa c. Józefa, 951. Zaborski Józef s. Jana, 952. Zaborska Marianna c. Macieja, 953. Zyzek Wacław s. Ignacego, 954. Zyzek Janina c. Stanisława, 955. Żaczek Karol s. Jana, 956. Żaczek Jadwiga c. Łukasza,

na wniosek Wojewody Rzeszowskiego:

957. Fus Franciszek s. Stanisława, 958. Fus Rozalia c. Gabriela, 959. Kata Józef s. Walentego, 960. Kata Anna c. Władysława, 961. Koczot Ignacy s. Wojciecha, 962. Koczot Stanisława c. Jakuba, 963. Kolisz Stanisław s. Karola, 964. Kolisz Julia c. Stanisława, 965. Kotula Józef s. Kaspra, 966. Kotula Zofia c. Tomasza, 967. Kozimor Ludwik s. Michała, 968. Kozimor Emilia c. Andrzeja, 969. Kret Piotr s. Wojciecha, 970. Kret Maria c. Pawła, 971. Miazga Władysław s. Adama, 972. Miazga Joanna c. Wincentego, 973. Ostrowski Tadeusz s. Józefa, 974. Ostrowska Zofia c. Andrzeja, 975. Przygórzewski Marian s. Wojciecha, 976. Przygórzewska Emilia c. Stanisława, 977. Rożkiewicz Augustyn s. Tomasza, 978. Rożkiewicz Julia c. Jakuba, 979. Socha Stanisław s. Waleriana, 980. Socha Aniela c. Stanisława, 981. Styś Władysław s. Józefa, 982. Styś Julia c. Franciszka, 983. Szpiech Jan s. Michała, 984. Szpiech Anna c. Jana,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

985. Dębski Czesław s. Feliksa, 986. Dębska Anna c. Antoniego, 987. Zajączkowski Alfons s. Pawła, 988. Zajączkowska Helena c. Józefa, 989. Żmudzki Ryszard s. Józefa, 990. Żmudzka Irena c. Jana,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

991. Augustowski Stefan s. Franciszka, 992. Augustowska Alina c. Jana, 993. Babicz Donat s. Stanisława, 994. Babicz Janina c. Władysława, 995. Babski Stanisław s. Wiktora, 996. Babska Kazimiera c. Jana, 997. Bożym Stanisław s. Ludwika, 998. Bożym Halina c. Józefa, 999. Górski Henryk s. Stanisława, 1000. Górska Krystyna c. Józefa, 1001. Narojczyk Józef s. Grzegorza, 1002. Narojczyk Krystyna c. Władysława, 1003. Obłucki Eugeniusz s. Franciszka, 1004. Obłucka Wanda c. Piotra, 1005. Orłowski Franciszek s. Rocha, 1006. Orłowska Janina c. Szczepana, 1007. Skwarecki Henryk s. Henryka, 1008. Skwarecka Jadwiga c. Szymona, 1009. Sochocki Marian s. Franciszka, 1010. Sochocka Halina c. Józefa, 1011. Szczerbakowski Bronisław s. Wacława, 1012. Szczerbakowska Aurelia c. Józefa, 1013. Wielogórski Henryk s. Józefa, 1014. Wielogórska Stanisława c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Włocławskiego:

1015. Chmielewski Jan s. Franciszka, 1016. Chmielewska Wiktoria c. Stanisława, 1017. Drzewucki Zygmunt s. Marcina, 1018. Drzewucka Krystyna c. Seweryna, 1019. Goździecki Czesław s. Franciszka, 1020. Goździecka Jadwiga c. Ignacego, 1021. Jakielski Zygmunt s. Franciszka, 1022. Jakielska Władysława c. Władysława, 1023. Kaleta Henryk s. Józefa, 1024. Kaleta Janina c. Stanisława, 1025. Kłobucki Stanisław s. Tomasza, 1026. Kłobucka Anna c. Szczepana, 1027. Korościel Michał s. Piotra, 1028. Korościel Melania c. Pawła, 1029. Kotarski Stanisław s. Stanisława, 1030. Kotarska Jadwiga c. Jana, 1031. Kowalewski Karol s. Franciszka, 1032. Kowalewska Teresa c. Józefa, 1033. Kudliński Kazimierz s. Józefa, 1034. Kudlińska Marianna c. Walentego, 1035. Leśniewski Marian s. Józefa, 1036. Leśniewska Irena c. Tadeusza, 1037. Lewandowski Jerzy s. Jana, 1038. Lewandowska Kunegunda c. Władysława, 1039. Lewandowski Stefan s. Ignacego, 1040. Lewandowska Genowefa c. Leona, 1041. Łączkowski Michał s. Antoniego, 1042. Łączkowska Seweryna c. Józefa, 1043. Marcinkiewicz Wacław s. Jana, 1044. Marcinkiewicz Anna c. Jana, 1045. Morys Jan s. Józefa, 1046. Morys Aurelia c. Józefa, 1047. Nadolski Jan s. Antoniego, 1048. Nadolska Alfreda c. Ignacego, 1049. Niziński Józef s. Władysława, 1050. Nizińska Teresa c. Franciszka, 1051. Nowacki Józef s. Józefa, 1052. Nowacka Stanisława c. Stanisława, 1053. Nowicki Franciszek s. Franciszka, 1054. Nowicka Irena c. Pawła, 1055. Ochelski Tadeusz s. Antoniego, 1056. Ochelska Janina c. Wojciecha, 1057. Patyk Wacław s. Antoniego, 1058. Patyk Stefania c. Andrzeja, 1059. Pawłowski Jan, 1060. Pawłowska Zofia, 1061. Prusinowski Józef s. Jana, 1062. Prusinowska Jadwiga c. Jana, 1063. Rykowski Henryk s. Leona, 1064. Rykowska Czesława c. Czesława, 1065. Sierakowski Stanisław s. Stanisława, 1066. Sierakowska Zofia c. Stanisława, 1067. Szczupakowski Franciszek s. Józefa, 1068. Szczupakowska Jadwiga c. Józefa, 1069. Szkopek Andrzej s. Michała, 1070. Szkopek Teresa c. Józefa, 1071. Świtalski Henryk s. Stefana, 1072. Świtalska Janina c. Stanisława, 1073. Tecmer Henryk s. Antoniego, 1074. Tecmer Eugenia c. Aleksandra, 1075. Tuchorski Tadeusz s. Tomasza, 1076. Tuchorska Anna c. Andrzeja, 1077. Urbański Henryk s. Stanisława, 1078. Urbańska Sabina c. Ryszarda, 1079. Widzyński Marian s. Mariana, 1080. Widzyńska Stanisława c. Antoniego, 1081. Wojtczak Jerzy s. Jana, 1082. Wojtczak Leokadia c. Stanisława, 1083. Zasada Józef s. Jana, 1084. Zasada Sabina c. Jana, 1085. Ziarniewicz Jan s. Jana, 1086. Ziarniewicz Janina c. Ignacego, 1087. Zieliński Ryszard s. Władysława, 1088. Zielińska Henryka c. Piotra, 1089. Ziółkowski Leon s. Edmunda, 1090. Ziółkowska Cecylia c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

1091. Bagiński Teofil s. Franciszka, 1092. Bagińska Domicela c. Franciszka, 1093. Cybulski Wacław s. Bolesława, 1094. Cybulska Seweryna c. Stefana, 1095. Czacherski Tadeusz s. Romana, 1096. Czacherska Stanisława c. Jana, 1097. Czul Józef s. Michała, 1098. Czul Stefania c. Stanisława, 1099. Gubański Jan s. Wojciecha, 1100. Gubańska Lucyna c. Józefa, 1101. Kląskała Teodor s. Michała, 1102. Kląskała Felicja c. Wojciecha, 1103. Klimowicz Tomasz s. Tomasza, 1104. Klimowicz Rozalia c. Michała, 1105. Kozieł Stefan s. Stanisława, 1106. Kozieł Domicela c. Kazimierza, 1107. Marszałek Władysław s. Wojciecha, 1108. Marszałek Marianna c. Stanisława, 1109. Masłowski Kazimierz s. Jana, 1110. Masłowska Anna c. Łukasza, 1111. Musiał Henryk s. Franciszka, 1112. Musiał Zenobia c. Józefa, 1113. Olszański Józef s. Teodora, 1114. Olszańska Janina c. Jana, 1115. Pudłowski Andrzej s. Józefa, 1116. Pudłowska Maria c. Wojciecha, 1117. Skoczylas Stanisław s. Walentego, 1118. Skoczylas Stanisława c. Stanisława, 1119. Spirydowicz Rupert s. Feliksa, 1120. Spirydowicz Leokadia c. Stanisława, 1121. Stankiewicz Michał s. Mieczysława, 1122. Stankiewicz Sabina c. Józefa, 1123. Stryjewski Stanisław s. Franciszka, 1124. Stryjewska Leokadia c. Kazimierza, 1125. Szuszkiewicz Andrzej s. Andrzeja, 1126. Szuszkiewicz Bronisława c. Stanisława, 1127. Wilczyński Lucjan s. Henryka, 1128. Wilczyńska Krystyna c. Władysława, 1129. Zarzycki Tadeusz s. Józefa, 1130. Zarzycka Janina c. Ignacego, 1131. Żarnowiecki Bolesław s. Ludwika, 1132. Żarnowiecka Małgorzata c. Józefa, 1133. Żukowski Gwidon s. Piotra, 1134. Żukowska Zofia c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Zamojskiego:

1135. Jasiński Jerzy s. Stanisława, 1136. Jasińska Stanisława c. Władysława, 1137. Kamiński Stefan s. Michała,1138. Kamińska Janina c. Bazylego, 1139. Lipski Stanisław s. Atanazego, 1140. Lipska Wanda c. Emiliana, 1141. Lizun Józef s. Eustachego, 1142. Lizun Katarzyna c. Ludwika, 1143. Mazur Władysław s. Jana, 1144. Mazur Aniela c. Stanisława, 1145. Nowak Leonard s. Franciszka, 1146. Nowak Marianna c. Jana, 1147. Radelczuk Jan s. Dymitra, 1148. Radelczuk Sabina c. Marcina, 1149. Wańczyk Jan s. Józefa, 1150. Wańczyk Katarzyna c. Szymona,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

1151. Duber Kazimierz s. Stanisława, 1152. Duber Weronika c. Andrzeja, 1153. Dzierybko Jan s. Stefana, 1154. Dzierybko Eugenia c. Marcina, 1155. Gałęzowski Florian s. Leona, 1156. Gałęzowska Irena c. Roberta, 1157. Glubka Michał s. Kaspra, 1158. Glubka Irena c. Wincentego, 1159. Głowacki Edward s. Michała, 1160. Głowacka Jadwiga c. Klemensa, 1161. Gonczarko Władysław s. Trofima, 1162. Gonczarko Stefania c. Andrzeja, 1163. Jurusik Władysław s. Jana, 1164. Jurusik Stanisława c. Marcina, 1165. Klemke Stanisław s. Franciszka, 1166. Klemke Róża c. Augustyna, 1167. Kliks Franciszek s. Ludwika, 1168. Kliks Klara c. Józefa, 1169. Kłysz Kazimierz s. Franciszka, 1170. Kłysz Salomea c. Władysława, 1171. Kokociński Antoni s. Stanisława, 1172. Kokocińska Franciszka c. Tomasza, 1173. Kostecki Antoni s. Stanisława, 1174. Kostecka Włodzimiera c. Tadeusza, 1175. Kromski Józef s. Stanisława, 1176. Kromska Cezaria c. Aleksandra, 1177. Kubicki Bolesław s. Antoniego, 1178. Kubicka Anna c. Chryzostoma, 1179. Lichy Alojzy s. Andrzeja, 1180. Licha Janina c. Stefana, 1181. Ludwiczak Feliks s. Franciszka, 1182. Ludwiczak Anna c. Chryzostoma, 1183. Łukaszewski Wincenty s. Wawrzyna, 1184. Łukaszewska Stefania c. Edmunda, 1185. Moder Bolesław s. Stanisława, 1186. Moder Maria c. Józefa, 1187. Napierała Erast s. Stanisława, 1188. Napierała Zofia c. Stanisława, 1189. Nowak Stanisław s. Franciszka, 1190. Nowak Marianna c. Izydora, 1191. Odrobny Władysław s. Jana, 1192. Odrobna Aniela c. Andrzeja, 1193. Olejniczak Franciszek s. Antoniego, 1194. Olejniczak Irena c. Szczepana, 1195. Orzechowski Wawrzyn s. Marcina, 1196. Orzechowska Wiktoria c. Andrzeja, 1197. Pawliczak Józef s. Franciszka, 1198. Pawliczak Aniela c. Franciszka, 1199. Pilarski Franciszek s. Michała, 1200. Pilarska Maria c. Ignacego, 1201. Przybylski Edmund s. Władysława, 1202. Przybylska Anna c. Andrzeja, 1203. Rozynek Władysław s. Seweryna, 1204. Rozynek Aniela c. Marcina, 1205. Skrzypczak Marcin s. Marcina, 1206. Skrzypczak Janina c. Edwarda, 1207. Skwierzyński Florian s. Józefa, 1208. Skwierzyńska Zofia c. Wawrzyńca, 1209. Słowik Kazimierz s. Stanisława, 1210. Słowik Stanisława c. Józefa, 1211. Stempin Stanisław s. Stanisława, 1212. Stempin Czesława c. Jana, 1213. Waśko Ludwik s. Michała, 1214. Waśko Pelagia c. Wiktora, 1215. Wieczorek Piotr s. Izydora, 1216. Wieczorek Wiktoria c. Feliksa, 1217. Wieła Edmund s. Jana, 1218. Wieła Joanna c. Józefa, 1219. Woźny Jan s. Władysława, 1220. Woźna Marianna c. Wincentego, 1221. Wrzesiński Jan s. Jana, 1222. Wrzesińska Anna c. Jana.