Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.1997.6.52 | postanowienie z dnia 16 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.6.51 | postanowienie z dnia 12 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.6.50 | postanowienie z dnia 11 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.6.49 | postanowienie z dnia 11 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.6.48 | postanowienie z dnia 6 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.6.47 | postanowienie z dnia 6 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.6.46 | postanowienie z dnia 5 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.6.45 | postanowienie z dnia 4 września 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1997.6.44 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Zaniechanie poboru niektórym bankom spółdzielczym podatku dochodowego.

M.P.1997.5.39 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.5.38 | postanowienie z dnia 31 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.5.37 | postanowienie z dnia 28 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.5.36 | postanowienie z dnia 22 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.5.35 | postanowienie z dnia 7 października 1996 r. | Akt indywidualny

Założenia polityki pieniężnej na rok 1997.

M.P.1997.5.33 | uchwała z dnia 24 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.

M.P.1997.4.31 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1997.4.28 | postanowienie z dnia 21 października 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1996 r.

M.P.1997.3.27 | komunikat z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1996 r.

M.P.1997.3.26 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1996 r.

M.P.1997.3.25 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1996 r.

M.P.1997.3.24 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1996 r.

M.P.1997.3.23 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r.

M.P.1997.3.21 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.

M.P.1997.3.20 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1997 r.

M.P.1997.3.17 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.

M.P.1997.3.16 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

M.P.1997.2.11 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i tryb pracy komisji konkursowej.

M.P.1997.2.10 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Rodzaj i wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

M.P.1997.1.9 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Tryb korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

M.P.1997.1.8 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P.1997.1.7 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.

M.P.1997.1.6 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Finansów.

M.P.1997.1.5 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1997 r.

M.P.1997.1.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1997.1.1 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1996.85.760 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

M.P.1996.85.759 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Wysokość składki na Fundusz Pracy.

M.P.1996.84.752 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady metodologiczne badania wskaźników techniczno-ekonomicznych.

M.P.1996.84.751 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.

M.P.1996.84.750 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1996.84.749 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Badania statystyczne w 1997 r.

M.P.1996.84.748 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P.1996.84.747 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych towarów i usług.

M.P.1996.84.744 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1996.84.743 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie cennika nr 5-Z/97 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".

M.P.1996.84.742 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

M.P.1996.84.741 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie cenników energii elektrycznej.

M.P.1996.84.740 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Powołanie Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

M.P.1996.84.739 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.84.738 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.84.737 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.84.736 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1996.84.735 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie pamięci gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek".

M.P.1996.84.734 | uchwała z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1996 r.

M.P.1996.83.733 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1996 r.

M.P.1996.83.731 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1996.83.730 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1996.83.729 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc