Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.33.541

Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2001 r.
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 109 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) stanowi się, co następuje:
Zwołuję pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego w dniu 23 września 2001 r., na dzień 20 października 2001 r. godz. 1100.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.