Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.31.507

Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 września 2001 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

nr Z.110-63-2001

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Wojciecha KAŁUŻĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.