Zatwierdzenie Wieloletniej Umowy Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).

Monitor Polski

M.P.2001.30.503

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2001 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Umowy Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 20 grudnia 2000 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej "Wieloletnią Umową Finansową dotyczącą Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)" poprzez jej podpisanie. Umowa została podpisana w Brukseli, dnia 25 stycznia 2001 r.
Zgodnie z art. 9 umowa weszła w życie w dniu 18 maja 2001 r.