Art. 9. - KWE-Polska. Specjalny program akcesyjny na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce - wieloletnia umowa finansowa. Bruksela.2001.01.25.

Monitor Polski

M.P.2001.30.502

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2007 r.
Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu wzajemnego powiadomienia przez obydwie Umawiające się Strony o zakończeniu wszystkich formalności koniecznych do jej zawarcia.