Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.33.534

Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 września 2001 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

nr Z.110-69-2001

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Krzysztofa MAJKĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indii.