Powołanie na stanowisko sędziego.

Monitor Polski

M.P.2001.34.557

Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 września 2001 r.
o powołaniu na stanowisko sędziego.

nr 112-12-01

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Henryka WACHA na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach.