Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.29.493

Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 136/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Morel Philippe,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Tychota Kazimierz Marcin,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Weidelener Helmut,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Królestwie Szwecji

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Rechowicz Danuta,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Wilkinson Krystyna Maria.