Official Gazette

Publikacja listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

M.P.2002.53.739 | uchwała z dnia 10 września 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.2002.52.738 | obwieszczenie z dnia 17 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.52.737 | obwieszczenie z dnia 24 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.52.736 | obwieszczenie z dnia 24 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

M.P.2002.51.733 | komunikat z dnia 30 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.51.731 | postanowienie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.51.730 | postanowienie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2002.50.728 | obwieszczenie z dnia 24 października 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

M.P.2002.50.727 | obwieszczenie z dnia 21 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2002.50.725 | zarządzenie z dnia 25 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.50.724 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.50.723 | postanowienie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.50.722 | postanowienie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.50.721 | postanowienie z dnia 11 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.50.720 | postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.50.719 | postanowienie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.50.718 | postanowienie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2002 r.

M.P.2002.49.716 | komunikat z dnia 17 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003.

M.P.2002.49.715 | obwieszczenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

M.P.2002.48.713 | komunikat z dnia 15 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r.

M.P.2002.48.712 | komunikat z dnia 15 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2002 r.

M.P.2002.48.711 | komunikat z dnia 15 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

M.P.2002.48.710 | komunikat z dnia 14 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2002.48.709 | obwieszczenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2002 r.

M.P.2002.48.708 | obwieszczenie z dnia 14 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.48.707 | obwieszczenie z dnia 11 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2002.48.705 | zarządzenie z dnia 21 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.48.704 | postanowienie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.48.703 | postanowienie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.48.702 | postanowienie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.48.701 | postanowienie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.48.700 | postanowienie z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.48.699 | postanowienie z dnia 1 października 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.48.698 | postanowienie z dnia 1 października 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.48.697 | postanowienie z dnia 1 października 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie na stanowisko sędziego.

M.P.2002.48.696 | postanowienie z dnia 26 września 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2002.47.693 | zarządzenie z dnia 15 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2002.47.692 | zarządzenie z dnia 11 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.47.691 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2002.47.690 | uchwała z dnia 4 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

M.P.2002.46.688 | obwieszczenie z dnia 27 września 2002 r. | Akt utracił moc

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998-2000.

M.P.2002.46.687 | obwieszczenie z dnia 25 września 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.46.686 | obwieszczenie z dnia 4 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.46.685 | obwieszczenie z dnia 24 września 2002 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.

M.P.2002.46.683 | zarządzenie z dnia 11 października 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

M.P.2002.46.682 | zarządzenie z dnia 7 października 2002 r. | Akt utracił moc

20. rocznica tragicznych wydarzeń w Lubinie.

M.P.2002.46.680 | uchwała z dnia 4 października 2002 r. | Akt nienormatywny

Jubileusz 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

M.P.2002.46.679 | uchwała z dnia 27 września 2002 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2003.

M.P.2002.45.678 | uchwała z dnia 25 września 2002 r. | Akt utracił moc

Wzory pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.2002.45.674 | uchwała z dnia 16 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.44.673 | obwieszczenie z dnia 11 września 2002 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2002.44.672 | obwieszczenie z dnia 26 września 2002 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2002.44.671 | obwieszczenie z dnia 19 września 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

M.P.2002.44.670 | obwieszczenie z dnia 3 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.44.669 | postanowienie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.44.668 | postanowienie z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.44.667 | postanowienie z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.44.666 | postanowienie z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.44.665 | postanowienie z dnia 20 września 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.44.664 | postanowienie z dnia 20 września 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.44.663 | postanowienie z dnia 20 września 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.44.662 | postanowienie z dnia 10 września 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.44.661 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Pierwsza rocznica ataku terrorystycznego w dniu 11 września 2001 r.

M.P.2002.44.660 | oświadczenie z dnia 11 września 2002 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.43.659 | postanowienie z dnia 2 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.43.658 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.43.657 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.43.656 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.43.655 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.43.654 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.43.653 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.43.652 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.43.651 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny