Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2002.43.655 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.43.654 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.43.653 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.43.652 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.43.651 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2002.42.649 | obwieszczenie z dnia 17 września 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.42.647 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.42.646 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.42.645 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r.

M.P.2002.41.643 | obwieszczenie z dnia 11 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.41.639 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.41.638 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia oficerskiego generała.

M.P.2002.41.637 | postanowienie z dnia 1 września 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.41.636 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.41.635 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.41.634 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.41.633 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.41.632 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

M.P.2002.40.630 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Rada do Spraw Zrównoważonego Rozwoju.

M.P.2002.40.629 | zarządzenie z dnia 11 września 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2002.40.628 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.40.627 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.40.626 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.40.625 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.40.624 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2002.40.623 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.40.622 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.40.621 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.40.620 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.40.619 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.40.618 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.40.617 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.40.616 | postanowienie z dnia 29 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.40.615 | postanowienie z dnia 29 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.40.614 | postanowienie z dnia 29 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.40.613 | postanowienie z dnia 28 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących.

M.P.2002.39.612 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Pielgrzymka Jego Świątobliwości Jana Pawła II do Ojczyzny.

M.P.2002.39.607 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2002 r.

M.P.2002.38.606 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.38.605 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2002 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2002.38.604 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2002.38.602 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.38.601 | postanowienie z dnia 23 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.38.600 | postanowienie z dnia 22 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.38.599 | postanowienie z dnia 22 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.38.598 | postanowienie z dnia 21 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.38.597 | postanowienie z dnia 20 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.38.596 | postanowienie z dnia 20 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.38.595 | postanowienie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.38.594 | postanowienie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.38.593 | postanowienie z dnia 9 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2002 r.

M.P.2002.37.592 | obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. | Akt nienormatywny

Maksymalne stawki opłat produktowych na 2003 r.

M.P.2002.37.591 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2002.37.590 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

M.P.2002.37.586 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2002.37.585 | postanowienie z dnia 29 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała (kontradmirała).

M.P.2002.37.584 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.37.583 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.37.582 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.581 | postanowienie z dnia 6 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.580 | postanowienie z dnia 6 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.579 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.578 | postanowienie z dnia 31 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.577 | postanowienie z dnia 31 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.576 | postanowienie z dnia 31 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.575 | postanowienie z dnia 30 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.574 | postanowienie z dnia 29 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.573 | postanowienie z dnia 29 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.572 | postanowienie z dnia 29 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.37.571 | postanowienie z dnia 29 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2002.36.569 | komunikat z dnia 13 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2002 r.

M.P.2002.36.568 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Treść oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

M.P.2002.36.567 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2002 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.36.566 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2002 r. | Akt nienormatywny