Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu w przejściach granicznych Łęknica-Bad Muskau, Porajów-Zittau, Przewóz-Podrosche, Rosówek-Rosow, Zasieki-Forst i Radomierzyce-Hagenwerder.

Monitor Polski

M.P.2006.26.291

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2006 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 grudnia 2005 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu w przejściach granicznych Łęknica-Bad Muskau, Porajów-Zittau, Przewóz-Podrosche, Rosówek-Rosow, Zasieki-Forst i Radomierzyce-Hagenwerder

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 sierpnia 2005 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu w przejściach granicznych Łęknica-Bad Muskau, Porajów-Zittau, Przewóz-Podrosche, Rosówek-Rosow, Zasieki-Forst i Radomierzyce-Hagenwerder, poprzez wymianę not.
Porozumienie weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2005 r.