Łamanie na Białorusi praw człowieka i obywatela.

Monitor Polski

M.P.2006.24.268

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie łamania na Białorusi praw człowieka i obywatela

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ogromnym niepokojem przyjmuje coraz liczniejsze informacje o represjach dotykających środowiska białoruskiej opozycji demokratycznej. Dzisiejszej nocy, w sposób brutalny, użyto w Mińsku siły wobec uczestników pokojowej demonstracji przeciwko fałszerstwom wyborczym. Wielu z nich zostało pobitych, kilkuset zostało aresztowanych. Wśród nich znaleźli się także obywatele Polski.

Ta brutalna akcja po raz kolejny stawia przed opinią świata problem łamania praw ludzkich i obywatelskich przez władze białoruskie. Wymaga stanowczej reakcji.

Potępiamy więc działania Prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Oczekujemy od Polskiego Rządu podjęcia stanowczych działań na rzecz poszerzenia przez Unię Europejską katalogu sankcji przeciwko władzom Białorusi.

Ostrzegamy - świat wolny nie zapomni o tych, którzy łamią prawa własnego narodu. Zapewniamy - świat wolny nie pozostawi w osamotnieniu Białorusinów represjonowanych za walkę o należne im prawa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje swoją niezłomną solidarność z walką Narodu Białoruskiego o wolność i demokrację.

Białorusini - sąsiedzi i przyjaciele jesteśmy z Wami!