Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2006.23.254

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 marca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lutego 2006 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 13/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Wojewody Lubelskiego, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności związkowej odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Marian Grodek.