Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.39 | postanowienie z dnia 4 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.38 | postanowienie z dnia 1 października 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2020.32 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.31 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.28 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2020.27 | uchwała z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.23 | postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.22 | postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.21 | postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.20 | postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.19 | postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.18 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.17 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.16 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.15 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.14 | postanowienie z dnia 17 września 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.13 | postanowienie z dnia 12 września 2019 r. | Akt indywidualny

Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2020.12 | uchwała z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2020.11 | postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2020.10 | uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2020.9 | uchwała z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Rocznica krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.

M.P.2020.8 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Okazja otrzymania przez Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla.

M.P.2020.7 | uchwała z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wydanie decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.6 | komunikat z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wydanie decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.5 | komunikat z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

M.P.2020.3 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2020.2 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

M.P.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2019.1205 | komunikat z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2019.1204 | komunikat z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2019.1198 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2019.1197 | uchwała z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2020.

M.P.2019.1196 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2019.1193 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2019.1192 | uchwała z dnia 14 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł.

M.P.2019.1188 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

M.P.2019.1187 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska.

M.P.2019.1185 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.1184 | uchwała z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Miar.

M.P.2019.1182 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

M.P.2019.1181 | komunikat z dnia 27 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.1180 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2019.1178 | postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2019 r.

M.P.2019.1177 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2020.

M.P.2019.1173 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.1172 | postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.1171 | postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r.

M.P.2019.1164 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.

M.P.2019.1163 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marka Opioły.

M.P.2019.1161 | postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2019.1160 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy