Official Gazette

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2019 r.

M.P.2020.90 | komunikat z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie solidarności z narodem australijskim.

M.P.2020.89 | uchwała z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.2020.87 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

M.P.2020.85 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka.

M.P.2020.83 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart.

M.P.2020.82 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2019 r.

M.P.2020.80 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2019 r.

M.P.2020.79 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2019 r.

M.P.2020.78 | komunikat z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

M.P.2020.76 | uchwała z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju.

M.P.2020.75 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2019 r.

M.P.2020.74 | komunikat z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Sposób i kryteria stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

M.P.2020.73 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.

M.P.2020.72 | komunikat z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2019 r.

M.P.2020.71 | komunikat z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2020.70 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa.

M.P.2020.69 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.68 | postanowienie z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.67 | postanowienie z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.66 | postanowienie z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.65 | postanowienie z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.64 | postanowienie z dnia 21 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.63 | postanowienie z dnia 18 października 2019 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.P.2020.62 | komunikat z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2020.61 | postanowienie z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.60 | postanowienie z dnia 18 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.59 | postanowienie z dnia 21 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.58 | postanowienie z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.57 | postanowienie z dnia 17 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.56 | postanowienie z dnia 22 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2020.55 | postanowienie z dnia 22 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.54 | postanowienie z dnia 15 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.53 | postanowienie z dnia 14 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.52 | postanowienie z dnia 10 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.51 | postanowienie z dnia 10 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.49 | postanowienie z dnia 9 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.48 | postanowienie z dnia 14 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.47 | postanowienie z dnia 4 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.46 | postanowienie z dnia 14 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.45 | postanowienie z dnia 4 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.44 | postanowienie z dnia 10 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.42 | postanowienie z dnia 10 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.41 | postanowienie z dnia 4 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.40 | postanowienie z dnia 4 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.39 | postanowienie z dnia 4 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.38 | postanowienie z dnia 1 października 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2020.32 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.31 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.28 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2020.27 | uchwała z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.23 | postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.22 | postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.21 | postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.20 | postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.19 | postanowienie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.18 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.17 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.16 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.15 | postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.14 | postanowienie z dnia 17 września 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.13 | postanowienie z dnia 12 września 2019 r. | Akt indywidualny

Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2020.12 | uchwała z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2020.11 | postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2020.10 | uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2020.9 | uchwała z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Rocznica krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.

M.P.2020.8 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Okazja otrzymania przez Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla.

M.P.2020.7 | uchwała z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wydanie decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.6 | komunikat z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wydanie decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.5 | komunikat z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

M.P.2020.3 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2020.2 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

M.P.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc