Official Gazette

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.295 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.293 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

M.P.2020.292 | komunikat z dnia 2 marca 2020 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.291 | komunikat z dnia 5 marca 2020 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.287 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2020.286 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.285 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.284 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.283 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.282 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.281 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.280 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2020.279 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2020.278 | komunikat z dnia 5 marca 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2020.277 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.276 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.275 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.274 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.273 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.272 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.271 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.270 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.269 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.268 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.267 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

M.P.2020.266 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód.

M.P.2020.265 | zarządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2020.264 | uchwała z dnia 12 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu.

M.P.2020.258 | zarządzenie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.257 | zarządzenie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.250 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.246 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Ministra Środowiska.

M.P.2020.245 | postanowienie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministrów - Członków Rady Ministrów.

M.P.2020.244 | postanowienie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Sri Lanka-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Warszawa.2018.02.15.

M.P.2020.242 | umowa międzynarodowa z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.241 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Obrona niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości.

M.P.2020.239 | uchwała z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

M.P.2020.238 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

M.P.2020.235 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2020.231 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2020.230 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2020.229 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

M.P.2020.226 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Litwa-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia. Wilno.2018.11.23.

M.P.2020.224 | umowa międzynarodowa z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.222 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.221 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.220 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.219 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.217 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.216 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.215 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.214 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.213 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.212 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana obwieszczenia w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020.

M.P.2020.211 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.210 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.209 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący